Gränsbevakningsväsendet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Gränsbevakningsväsendets märke.
Gränsbevakningspatrull med gripna gränsgångare (1920-talet).
Yngre gränsbevakare i passkontrolltjänst.
Sjöbevakare och polis i Helsingfors hamn.
Gränsbevakningen sköter också räddningsuppdrag, här i samarbete med polis och ambulanspersonal.
Sjöbevakningsfartyget VL Tavi.
Do-228 tillhörigt gränsbevakningsväsendet.

Gränsbevakningsväsendet (fi: Rajavartiolaitos) är en militärt organiserad myndighet i Finland, underordnad Inrikesministeriet. Myndigheten ansvarar för gränsbevakningen, inklusive sjöbevakningen, samt relaterade uppgifter, såsom sjöräddningen. Personalen uppgår till 3 600 personer av vilka 500 är värnpliktiga. Vid mobilisering kommer gränsbevakningsväsendet att ingå i den finländska försvarsmakten och utöka sin personal till omkring 23 000 personer.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Vid vinterkrigets utbrott fanns det nio gränskompanier (fi: Rajakomppania) på det Karelska näset. Norr om Ladoga hade gränsbevakningsväsendet sex fristående bataljoner (fi: Erillinen pataljoona). Längre norrut, i Petsamo överlämnades försvaret till 10:e fristående kompaniet (fi: 10. Erillinen komppania). Efter vinterkriget belönade överbefälhavare Mannerheim alla gränsbevakare år 1941 med titeln "gränsjägare" (fi: rajajääkäri). Under fortsättningskriget kombinerades gränsbevakningskompanierna till åtta gränsjägarbataljoner (fi: Rajajääkäripataljoona) och senare, under lapplandskriget till en gränsjägarbrigad (fi: Rajajääkäriprikaati).

Huvuduppgifter[redigera | redigera wikitext]

  • Att bevaka Finlands landgränser och territorialvatten.
  • Passkontroll vid gränskontroller, flygfält och hamnar.
  • Räddningsoperationer (huvudsakligen till sjöss).
  • (i krigstid) patrullverksamhet och gerillakrigsföring bakom fiendens linjer.

Värnpliktsutbildning[redigera | redigera wikitext]

Gränsjägarkompanierna i Onttola och Ivalo utbildar partigängare (jägare) för krigstida uppgifter och uppgifter vid undantagstillstånd. Utbildningen är antingen inriktad på strid eller på spaning. Gränsjägarkompaniet i Onttola utbildar även kvinnor som sökt sig till frivillig militärtjänst. De som utbildas till reservofficerare genomgår reservofficersskolan i Fredrikshamn. Reservunderofficerare utbildas vid kompanierna.

Utbildningen till specialgränsjägare inom gränsbevakningsväsendet ges vid gräns- och sjöbevakningsskolans specialgränsjägarkompani i Immola, Imatra. Årligen antas en kontingent i juli utgående från ansökningar och på basis av urvalsprov som hålls i februari-mars. [1]

Utrustning[redigera | redigera wikitext]

Fartyg[redigera | redigera wikitext]

  • 4 havspatrullfartyg (2 i västra Finland, 2 i Finska viken,
  • 7 svävare (5 i västra Finland, 2 i Finska viken)
  • 81 kustpatrullbåtar (56 i västra Finland, 25 i Finska viken)

Flygplan[redigera | redigera wikitext]

Helikoptrar[redigera | redigera wikitext]

Tidigare helikoptrar[redigera | redigera wikitext]

Tjänstgöringsgrader och militära grader[redigera | redigera wikitext]

Tjänstgöringsgrader för gränsbevakare och sjöbevakare i militära tjänster[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Yngre gränsbevakare Yngre sjöbevakare
Äldre gränsbevakare Äldre sjöbevakare
Övergränsbevakare Översjöbevakare
Gränsbevakningsmästare Sjöbevakningsmästare

De militära graderna för gränsbevakare och sjöbevakare i militära tjänster samt för personer som tjänstgör i andra än militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet är desamma som för dem som hör till reserven, dock lägst undersergeant (se nedan).

Militära grader för personer i officerstjänst vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant
Major Kommendörkapten
Överstelöjtnant Kommendör
Överste Kommodor
Brigadgeneral Flottiljamiral
Generalmajor Konteramiral

Militära grader för specialofficerare i militära tjänster vid gränsbevakningsväsendet[redigera | redigera wikitext]

Ingenjörer Tekniker
Ingenjörlöjtnant Teknikerlöjtnant
Ingenjörpremiärlöjtnant Teknikerpremiärlöjtnant
Ingenjörkapten Teknikerkapten

Teknikerkaptenlöjtnant

Ingenjörmajor

Ingenjörkommendörkapten

Militära grader för värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst vid gränsbevakningsväsendet samt i reserven[redigera | redigera wikitext]

Gränsbevakare Sjöbevakare
Gränsjägare -
Övergränsjägare -
Undersergeant Undersergant
Sergeant Sergeant
Översergeant Översergeant
Fältväbel Båtsman
Överfältväbel Överbåtsman
Militärmästare Militärmästare
Fänrik Underlöjtnant
Löjtnant Löjtnant
Premiärlöjtnant Premiärlöjtnant
Kapten Kaptenlöjtnant

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.mil.fi/varusmies/varusmies_2008_ruotsi/puolustushaarat/rajavartiolaitos.html 2009-03-11

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]