Mall:Webbref

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Denna mall används för att göra källhänvisningar på Wikipedia och är speciellt anpassad för webbkällor som inte har karaktär av elektroniskt tillgängliga nyhetsartiklar (då används istället {{tidningsref}}), forskningsartiklar (då används {{tidskriftsref}}), eller böcker (då används {{bokref}}). Det är en rak översättning av motsvarigheten cite webengelskspråkiga Wikipedia för att underlätta då översatta texter snabbt ska kunna få även mallarna anpassade till svenska.

Med tanke på länkröta är det bra att lägga in tillräcklig information om källan för att den skall kunna hittas med olika söktjänster. Ibland räcker det att se till att titel-parametern kan hittas i exakt samma form på webbsidan, ofta är det bra att lägga in ett citat, som samtidigt visar hur källan uttryckt den centrala faktauppgiften. I nödfall kan man lägga in lämplig sökfras som html-kommentar: <-- sökfras: ... -->.


Användning

Vanliga former

Vanlig form för fall där lite är känt kring skaparen av sidan (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=27 april 2015 |format= |verk= }}

Använder efternamn, förnamn och medförfattare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=27 april 2015 |efternamn= |förnamn= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder författare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=27 april 2015 |författare= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder efternamn, förnamn (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=27 april 2015 |efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= }}

Alla parametrar

Alla parametrar i horisontellt format (med dagens datum) (radera dem du inte behöver)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=27 april 2015 |författare= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |år= |månad= |format= |verk= |utgivare= |sid= |språk= |doi= |arkivurl= |arkivdatum= |citat= |ref= }}

Alla parametrar, vertikalt format
{{webbref
 | url = 
 | titel = 
 | hämtdatum =
 | författare = 
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författarlänk = 
 | efternamn2 = 
 | förnamn2 = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | format = 
 | verk = 
 | utgivare = 
 | sid = 
 | språk = 
 | doi = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | citat = 
 | ref = 
 }}

Parametrar som måste användas

 • url: URL till referensen.
 • titel: Referensens titel.
 • hämtdatum: Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis "hämtdatum=27 april 2015".

Valfria parametrar

 • författare: Författarens namn
  • efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn
  • författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.
  • efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.
 • datum: Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002.
  • eller: år: år för publiceringen, och månad: månaden då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt.
 • format: Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML.
 • verk: Om referensen är del av ett större "verk", som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här.
 • utgivare: Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, till exempel exempel.org.
 • sid: listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.
 • språk: språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • doi: Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7
 • arkivurl: URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.)
 • arkivdatum: Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)
 • citat: Relevant citat från referensen.

Exempel

Några vanliga användningar

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |url=http://www.nfl.com/fans/ |titel=Digest of rules |utgivare= National Football League |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Använder format

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |utgivare=International Narcotics Control Board |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 }}

språk

{{webbref |författare=Joliet, François |titel=Honnit soit qui mal y pense |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=fr }}

medförfattare

{{webbref |efternamn=Doe |förnamn=John |efternamn2=Smith |förnamn2=Peter |efternamn3=Smythe |förnamn3=Jim |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=16 maj 2006 }}

Utan författare

{{webbref |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Utan författare och utgivare

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005}}

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=grekiska }}

Använder arkivurl och arkivdatum för en referens som försvunnit med finns tillgänglig i något arkiv

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |arkivurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |arkivdatum=11 september 2005 }}

{{webbref |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |titel=Interview with Maggie Downs |datum=31 mars 2006 |utgivare=The Desert Sun |arkivurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdatum=26 april 2006 }}

Använder citat

{{webbref |titel=My favorite things part II |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

Utelämnar titel, renderar ett felmeddelande

{{webbref |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

En mall för att lägga till källor som finns på webben.

Mallparametrar
Parameter Beskrivning Typ Standard Autovärde Status
URL url URL till referensen. string tom tom obligatorisk
Titel titel Referensens titel. string tom tom obligatorisk
Hämtdatum hämtdatum Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013. date tom tom obligatorisk
Författare författare Författarens namn. string tom tom valfri
Efternamn efternamn Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn. string tom tom valfri
Förnamn förnamn Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn. string tom tom valfri
Författarlänk författarlänk Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser. string tom tom valfri
Efternamn2 efternamn2 Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri
Förnamn2 förnamn2 Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare. string tom tom valfri
Datum datum Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002. date tom tom valfri
År år År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används. number tom tom valfri
Månad månad Månad för publiceringen, månad då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med år om datum inte används. string tom tom valfri
Format format Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML. string tom tom valfri
Verk verk Om referensen är del av ett större 'verk', som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här. string tom tom valfri
Utgivare utgivare Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, till exempel exempel.org. string tom tom valfri
Sid sid Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket. string tom tom valfri
Språk språk Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639. string tom tom valfri
doi doi Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7. string tom tom valfri
Arkiv-URL arkivurl URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.). string tom tom valfri
Arkidatum arkivdatum Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.) string tom tom valfri
Citat citat Relevant citat från referensen. string tom tom valfri
Ref ref Referens. string tom tom valfri

Se även

Modul:Webbtest kontrollerar om mallen anropar parametrar som den inte stöder. Sidor med sådana parametrar läggs i Kategori:Okänd parameter i Webbref.