Medicine doktor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Medicine doktor (förkortas Med. dr.) är i Sverige en titel för den som disputerat inom medicinsk vetenskap.

Från 1981 till 2001 benämndes en examen Doktor i medicinsk vetenskap (förkortas Med. dr. vet.) eller på engelska "Doctor of Medical Science", för de övriga akademiska yrkena inom vården, då denna beteckning internationellt ansågs mer svara mot den 4-5 år långa utbildningstiden i Sverige, som ska jämföras med engelska och amerikanska "Doctor of Philosophy" (PhD) som i allmänhet tar lika lång tid. År 2001 avfördes denna examenstitel från agendan och alla doktorander vid de flesta medicinska fakulteterna vid de svenska universiteten avlägger en medicine doktors-examen (Ph.D. in medicine). Vid Lunds Universitet gäller dock fortfarande beteckningen Doktor i medicinsk vetenskap för de som disputerar vid Medicinska Fakulteten.

I Sverige görs alltså inte skillnad mellan dem som avlägger sin doktorsexamen vid de medicinska fakulteterna med hänsyn till specialistutbildning för läkare, som i Finland, utan med hänsyn till den akademiska utbildningsnivån i forskaryrket.

Medicine doktor ska inte förväxlas med det vanligt förekommande benämningen på en läkare ( jmfr. "Gå till doktorn"). Legitimerad läkare (Leg. Läk.) blir man i Sverige efter att först ha avlagt en läkarexamen (5,5 år) och därefter fullgjort sin allmäntjänstgöring på minst 18 mån. Således betyder "Sven Svensson, Leg. läk., Med. Dr." att Svensson är en disputerad läkare. De historiska beteckningarna "Medicine Kadidat" och "Medicine licenciat" motsvaras ungefär av dagens examen på grundläggande respektive avancerad nivå inom ramen för Läkarprogrammet.

Internationell jämförelse[redigera | redigera wikitext]

Den amerikanska titeln för en person med läkarexamen är M.D. (Medical Doctor).

I Storbritannien är MB BS (Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery) motsvarande den svenska medicine kandidat-examen. En person med svensk medicine doktorsexamen brukar istället använda den generella engelska titeln för doktorsexamen, det vill säga Ph.D. I internationella sammanhang betyder således "Sven Svensson, M.D., Ph.D." att Svensson är en disputerad läkare.