Mooc-kurs

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Affisch, som förklarar den engelska akronymen, med titeln "MOOC, every letter is negotiable" (på svenska MOOC, varje bokstav är förhandlingsbar).

Mooc-kurs (eng. Massive Open Online Course), är en storskalig öppen nätkurs, en avgiftsfri distanskurs som kan läsas av tusentals kursdeltagare till liten lärarinsats. Förutom en omfattande mängd traditionellt kursmaterial för e-lärande såsom inspelade videolektioner, baseras mooc-kurser på interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser dessa enskilt eller i grupp och erhåller snabbt återkoppling från varandra eller genom automaträttning. Vanligen används lärplattformar anpassade för ändamålet.

Historik[redigera | redigera wikitext]

En föregångare till mooc-kurserna var det nätkursmaterial som MIT år 2002 släppte fritt för alla lärosäten att använda, och de öppna digitala lärresurser (OER) som samma år lanserades av Unesco.

Begreppet mooc tillkom år 2008 inom open access-rörelsen. Det myntades av Dave Cormier och Bryan Alexander under en öppen nätkurs kallad "Connectivism and Connective Knowledge".

Begreppet fick stor uppmärksamhet hösten 2011, när 160 000 studenter från 190 länder registrerade sig på en mooc-kurs om artificiell intelligens som Stanford University startade. Mooc-kurser har därefter startats av en rad välrenommerade universitet runt om i världen, ofta inom ramen för utbildningskonsortier, men även på collegenivå och lägre. Mooc-kurser beskrevs våren 2013 som mitt i en hypekurva.[1]

Parisdeklarationen om OER antogs 2012 av Unesco. Där ställer regeringarna krav på öppen forsknings- och utbildningskultur för att det som finansieras med offentliga medel ska gå tillbaka till medborgarna.[2]

Vad är MOOC?, december 2010 OBS, på engelska.

Affärsmodell[redigera | redigera wikitext]

Affärsmodellen bygger på freemium. Det innebär att kursdeltagarna kostnadsfritt kan ta del av kursinnehållet i sin helhet, och inte behöver ansöka och vänta på att bli antagen utifrån behörighetsvillkor. Undervisningen finansieras istället genom att vissa kursdeltagare betalar för tilläggstjänster, exempelvis litteratur, lärarhandledning, certifiering eller validering efter avklarad kurs.

Mooc-kurser har beskrivits som en potentiellt "disruptive innovation", det vill säga en genomgripande förändring av utbildningsmarknaden som kan slå ut och skapa nya aktörer på ett sätt som andra Internettjänster har gjort.[2] Sebastian Thrun, som gav den första Mooc-kursen vid Stanford, menar att en hundradollars masterexamen kan bli möjlig vid några av de högst rankade universiteten i världen.[3]

Undervisningsformer[redigera | redigera wikitext]

Egenskaper som förknippas med de första mooc-kurserna, men inte återfinnes i alla mooc-projekt: Licenser för öppet innehåll, öppen struktur, öppna lärandemål, community-centrering samt connectivism som underliggande pedagogisk teori. Den sistnämnda är besläktad med kooperativt lärande och elevaktivt arbetssätt. Öppenheten ifrågasätts emellertid inom många mooc-kurser, eftersom andra skolor inte alltid har rätt att använda kursmaterialet i sin egen undervisning.

Connectivism-baserade mooc-kurser, så kallade cMOOCs, bygger i hög grad på crowdsourcing för återkoppling på kursmaterialet och peer reviewing eller peer assessment kursdeltagarna emellan. Mooc-kurser som enbart baseras på förinspelade videolektioner och maskinrättade uppgifter har beskrivits som broadcast-baserade, även kallade xMOOCs. De jämförs med andra ord med traditionell distansundervisning.[4][5]

En mooc-kurs är ofta centrerad kring ett nätcommunity med studenter, lärare och handledare som tillsammans vidareutvecklar kursmaterialet, ibland i en riktning som den ansvarige läraren inte har förutsett. Inom mooc-projekt har man även testat nya pedagogiska grepp såsom spelifiering, serieromaner och att kursdeltagaren skattar sin kunskap genom självvärdering efter individualiserade lärandemål.

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Enligt en amerikansk undersökning bland 103 professorer som skapat mooc-kurser ägnade den kursansvarige professorn vanligen över 100 timmar åt kursutveckling (inspelning av videofilmer, författande av flervalsprov, med mera) innan kursstarten, men bara 8-10 timmar per vecka åt undervisning och handledning under kursens gång. I allmänhet assisterade en handledare på kursen, ofta en tidigare kursdeltagare. 97 procent av professorerna hade spelat in egna videolektioner, 74 procent av kurserna innefattade automaträttade uppgifter, 34 procent peer reviewing för betygssättning, 75 procent använde öppna undervisningsresurser, 9 procent av kurserna krävde inköp av en fysisk lärobok och 5 procent krävde inköp av en eller flera e-böcker.[6]

Föregångare till mooc-kurser i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Ett exempel på tidig kurs av mooc-karaktär i Sverige är KTH:s och Stockholms universitets gemensamma preparandkurs "Sommarmatte", som har hållits sedan 2003 under ledning av Johan Thorbiornsson, och har haft upp till 10 000 kursdeltagare per kursomgång. Kursen baseras på en kombination av automaträttade uppgifter och gruppuppgifter som studenter löser tillsammans.[7]

En annan tidig föregångare var Högskolan i Jönköpings båda kurser "Digital bildbehandling" och "Fotografi - visuell kommunikation", som lästes av 25 000 studenter mellan 2007 och 2012. Kurserna omfattade en stor mängd videoinstruktioner, handleddes i hög grad av tidigare kursdeltagare . Examinationen baserades på studenternas skriftliga reflektioner över sitt lärande.[8]

Debattörer menar emellertid att trots att Sverige har haft ett försprång inom e-lärande går utvecklingen av mooc-kurser långsamt i jämförelse med andra länder, till följd av ointresse från myndigheter och utbildningsorganisationer.[2][9] Fem debattörer menade i maj 2013 att svenska studenter kan komma att läsa mooc-kurser vid de högst rankade universiteten i världen och ta examen vid nya fria högskolor och "mooc colleges" istället för vid svenska traditionella högskolor och universitet, om inte de gamla lärosätena säger upp lärare, avskaffar klassrummen och använder mooc-kurser i utbildningen.[3] Flera svenska högskolor och universitet har utvecklat kursmaterial på engelska av karaktär som påminner om mooc-kurser, men vill inte examinera fristående kurser i stor skala till följd av regeringens takbelopp och universitetskanslerämbetets utvärderingar, som lägger vikt vid att utbildning ska leda till högskoleexamina och hög genomströmning.

Mooc-kurser i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Karolinska institutet och Mittuniversitetet släppte Sveriges första mooc-kurser i september 2014. Kurserna gavs via den internationella utbildningskoncernen edX, och fick totalt 50.000 anmälda deltagare.[10][11]

Lunds universitet startade år 2012 en utredning om hur man ska kunna erbjuda mooc-kurser globalt[12]. De tre första Lundakurserna, som ges med start våren 2015, handlar om grön ekonomi, global hälsa och europeisk affärsrätt:[13][14]

Även Chalmers tekniska högskola i Göteborg erbjuder mooc-kurser på edX och har lanserat

Karlstads universitet erbjuder två xMOOCs och tre cMOOCs:

Statliga utredningar[redigera | redigera wikitext]

På regeringens uppdrag utreds sedan april 2014 hur högskolans utbildningsutbud kan breddas, bland annat med öppen nätbaserad utbildning. Utredningen beräknas vara klar i oktober 2015.[15]

Andra initiativ har tagits, till exempel "The Nordic Advisory Strategy Group", som förberedde frågan om mooc-kurser för Nordiska ministerrådet.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Skollyftet är ett sätt att få det utvidgade kollegiet att lära varandra genom MOOC.
 • Coursera kursplattform och utbildningsföretag som håller i moocar från olika universitet.
 • edX samarbete mellan olika universitet över hela världen.
 • KIx - Karolinska Institutets satsning på moocar
 • Udacity
 • Mooctivity är en sökmotor och ett socialt nätverk för att hitta, jämföra och diskutera moocar

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Yang, Dennis (14 mars 2013). ”Are We MOOC'd Out?”. Huffington Post. http://www.huffingtonpost.com/dennis-yang/post_4496_b_2877799.html. Läst 5 april 2013. 
 2. ^ [a b c d] Ebba Ossiannilsson, Öppen utbildningskultur slår igenom - hur gör Sverige, Hsv nyheter och debatt sid 11, Nr 6 2012, sid 11.
 3. ^ [a b] Universiteten som försvann, debattartikel i Svenska Dagbladet 19 maj 2013.
 4. ^ Carson, Steve. "What we talk about when we talk about automated assessment", 23 juli 2012.
 5. ^ ”Elearnspace”. http://www.elearnspace.org/blog/2012/07/25/moocs-are-really-a-platform/. Läst 6 maj 2015. 
 6. ^ Kolowich, Steven (26 mars 2013). "The Professors Who Make the MOOCs". Chronicle of Higher Education. Läst 26 mars 2013.
 7. ^ Moocar är trenden, Ny teknik 20 mars 2013.
 8. ^ Moderskeppets distanskurser, läst 25 juni 2013.
 9. ^ Sverige kan halka efter inom öppen utbildningskultur, SULF-tidningen, läst 25 juni 2013.
 10. ^ KI först i Sverige med mooc, Pressmeddelande Karolinska institutet 2013-05-22
 11. ^ Moocar kräver lärarstöd, Universitetsläraren nr 13-14, december 2014
 12. ^ Lund vill utbilda hela världen, Sydsvenskan 19 december 2012
 13. ^ http://www.lu.se/article/nu-lanseras-lunds-universitets-moocs-pa-coursera
 14. ^ tre Mooc-kurser på utbildningsplattformen Coursera
 15. ^ Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09)