Sabotage

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Sabotage (olika betydelser).

Sabotage är ett allmänfarligt brott, att någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket enligt 13 kap 4 § Brottsbalken.[1]. Straffet är fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla om någon på annat sätt genom skadegörelse eller annan åtgärd allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Är brottet att anse som grovt, skall för grovt sabotage dömas till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.[2] Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för rikets säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Ordet kommer från franska språket och kan härledas till det franska ordet sabot vilket betyder "träsko". De franska väveriarbetarna protesterade mot de nya automatiska vävstolarna som infördes under industrialismen genom att "sabotera" dem, det vill säga kasta sina träskor i dem. [källa behövs] En annan förklaring är att ordet härstammar från verbet saboter som kunde bland annat betyda "klampa med träskor". Detta blev senare också till "hafsa ifrån sig ett arbete, arbeta slarvigt". Saboteur betydde först "dålig arbetare". (enligt Bo Bergman, Ordens ursprung)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://lagen.nu/1962:700#K13P4
  2. ^ https://lagen.nu/1962:700#K13P5

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]