Århuskonventionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Århuskonventionen har arbetats fram inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Århuskonventionen har i dag 46 parter från Europa och Centralasien. Såväl Europeiska unionen som samtliga av unionens medlemsländer är parter till konventionen.[1]

Åhuskonventionen är implementerad i Europeiska unionen genom Europaparlamentets och rådets direktiv (2003/4/EG) av den 28 januari 2003 om allmänhetens miljöinformation[2] och Europaparlamentets och rådets direktiv (2003/35/EG) av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön.[3]

Europaparlamentet och rådet har senare genom förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 utfärdat bestämmelser om tillämpning av Århuskonventionen.[4][5]

Århuskonventionen utgår från att vi alla har skyldigheter inför kommande generationer att skydda och bevara miljön. Konventionen som samlat tidigare erfenheter i miljöarbetet har fastslagit tre pelare som alla utgår från de mänskliga rättigheterna nämligen

  • rätten till information från offentliga myndigheter,
  • rätten att delta i beslutsprocesser och
  • rätten till rättslig prövning.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Sverige undertecknade konventionen 25 juni 1998 och ratificerade den 25 maj 2005.

Sverige har genomfört en del förändringsarbete för att anpassa sig till konventionen bland annat genom att införa rättsprövning 2006.

Naturvårdsverket arbetar med att införliva PRTR-protokollets (Pollutant Release and Transfer Register), som undertecknades i Kiev 2003, bestämmelser.[6]

Naturvårdsverket administrerar också ett kemikalieutsläppsregister (KUR).[7]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 2 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140502000644/http://www.regeringen.se/sb/d/15943. Läst 30 april 2014. 
  2. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0032:SV:PDF
  3. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:156:0017:0024:SV:PDF
  4. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0013:0019:SV:PDF
  5. ^ http://www.unece.org/env/pp/
  6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 juli 2008. https://web.archive.org/web/20080723161333/http://www.eco-forum.org/Kyiv03/newsletter/NewsLetter21MAY.pdf. Läst 23 maj 2009. 
  7. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 april 2007. https://archive.is/20070418104402/http://kur.naturvardsverket.se:7001/kur/. Läst 23 maj 2009.