Åsa von Schoultz

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Åsa von Schoultz, (tidigare Bengtsson), född 14 februari 1973, är professor i statsvetenskap, och verkar sedan 2017 som svenskspråkig professor i allmän statslära vid Helsingfors universitet.[1] von Schoultz har sin forskarutbildning vid Åbo Akademi i Finland och disputerade 2002 på en avhandling om Ekonomisk röstning och politisk kontext : en studie av 266 val i parlamentariska demokratier 1950-1997. von Schoultzs forskning har efter disputationen fokuserat på politiskt beteende ur brett perspektiv, ofta i finländsk eller finlandssvensk kontext. Politiskt deltagande, medborgarnas syn på politiska processer och beslutsmetoder, partival och kandidatkonkurrens är några av de frågor som hennes forskning behandlar. von Schoultz är sedan 2011 medlem av ledningsgruppen för Finlands valforskning. Hon är även undersökningsledare för finlands riksdagskandidatundersökning, som är en del av den internationalla undersökningen Comparative Candidates Survey (CCS).

von Schoultz är docent i statsvetenskap vid Åbo Akademi, och verkade 2013-2017 som professor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.[2]

Bibliografi (urval)[redigera | redigera wikitext]

  • Bengtsson, Åsa & Hanna Wass. (2010). 'Styles of political representation: What do voters expect?'. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. 20(1): 55-81.
  • Bengtsson, Å & H. Wass (red.) (2010). Temanummer: "Representation som representativitet, relation och deliberation". Politiikka. 52(3)
  • Bengtsson, Åsa. & Mikko Mattila. (2009). 'Direct democracy and its critics: Support for direct democracy and "stealth" democracy in Finland'. West European Politics. 32(5): 1031-1048.
  • Bengtsson, Åsa & Hanna Wass. (2009). 'Äänestäjien edustusta koskevat odotukset'. Politiikka. 51(3):187-207.
  • Bengtsson, Åsa & Henrik Serup Christensen. (2009). 'Politiskt deltagande i Finland'. Politiikka. 51(2): 77-95.
  • Bengtsson, Å. (2007). Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur.
  • Bengtsson, Å. & K. Grönlund (red). (2005). Den finlandssvenska väljaren. Vasa: Samforsk*Bengtsson, Å. (2004). 'Economic voting - the effect of political context, volatility and turnout on voters' assignment of responsibility'. European Journal of Political Research. Vol. 43:749-768.
  • Bengtsson, Å. & K. Grönlund (red). (2004). Partier och ansvar. Stockholm: SNS förlag.
  • Bengtsson, Å. (2002). Ekonomisk röstning och politisk kontext: En studie av 266 val i parlamentariska demokratier. Åbo: Åbo Akademis förlag.[3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]