Åtkomstkontroll

Från Wikipedia

Åtkomstkontroll används för att förhindra obehörig eller oavsiktlig förändring av information samt obehörigt avslöjande av information. Återkomstkontroll svarar alltså mot aspekterna sekretess och riktighet inom datasäkerhet.

Ett aktivt subjekt utför en åtkomstoperation på ett passivt objekt. Subjektet är vanligen en användare och objektet en fil, mapp eller annan resurs i ett datasystem. Operationer är sätt att komma åt objekt och de två grundläggande åtkomstsätten är observera och förändra.

Enligt säkerhetsmodellen Bell-LaPadula finns fyra åtkomsträttigheter:

  1. exekvera; vare sig läsa eller skriva
  2. läsa
  3. tillägga; skriva utan att läsa
  4. skriva; oftast även att läsa

I Unix-system används rättigheterna läsa, skriva och exekvera och i Windows NT-system finns rättigheterna läsa, skriva, exekvera, radera, ändra tillstånd och ändra ägare.