Ökenspridning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Ett landställt skepp där Aralsjön tidigare bredde ut sig

Ökenspridning definieras av FN som "markförstöring i arida, semiarida och torra subhumida områden orsakad av olika faktorer, inklusive klimatvariationer och mänskliga aktiviteter". Ökenspridningen bidrar till försämrade levnadsförutsättningar för de som lever i dessa områden eftersom tillgång till vatten minskar, vilket gör att marken blir obrukbar.

Ett förändrat klimat med mindre regnmängder kan öka öknens utbredning eftersom växtligheten inte får tillräckligt med vatten alternativt inte kan tillgodogöra sig befintligt regn och därmed sakta dör. Detta kan inträffa i både varma och kalla områden om nederbörden (regnmängden) blir för liten eller miljön skadas så att nederbörden avdunstar innan den tagits upp av marken.

Människans påverkan[redigera | redigera wikitext]

Människan har en direkt påverkan på ökenspridning genom skövling av skog, vilket till exempel inträffar i Kina, och tappning av sjöar till konstbevattning, vilket har skett med Aralsjön. Överbetning av boskap har länge pekats ut som orsak till ökenspridning, vilket har skett i Sahelregionen. Men det finns goda exempel på minskad ökenspridning med hjälp av betesdjur, så kallat holistiskt betesbruk.[källa behövs] Indirekt kan människan påverka ökenspridningen genom utsläpp av växthusgaser. Det har dock visat sig att på global skala minskar öknarna i princip utan undantag, detta har man observerat genom användning av satelliter och lokala observationer. Man tror att koldioxiden gynnar plantors tillväxt både i hastighet och uthållighet. Forskningen har visat att mer koldioxid i luften ger plantorna ett större intag av koldioxid därför de då behöver färre klyvöppningar detta motverkar uttorkning; växtens vatten avdunstar alltså inte lika lätt via de färre klyvöppningarna.[källa behövs]

Åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Än så länge finns det inga svar på hur man ska gå tillväga för att motverka dem men Allan Savorys teorier om ett holistiskt betesbruk som försöker härma forna tiders rörelser av beteshjordar på landskapen har visat sig ge goda lokala effekter. Savory gav ett TED Talk i february 2013, "How to green the desert and reverse climate change." om hur han bekämpat ökenspridning framgångsrikt genom att öka mängden boskap men använt sig av dem för att imitera vilda djurs betesmönster.

Källor[redigera | redigera wikitext]