Aralsjön

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Aralsjön
Lägeskarta
Karta över Aralsjön, med 1960 års utsträckning
LägeCentralasien
Yta17 160 km² 2004 (fyra sjöar)
Höjd42 m ö.h. (2007, norra sjön), 29 m ö.h. (2007, södra sjön) m ö.h.
Medeldjup8,7 m (2014, norra sjön), 14,5 m (2005, södra sjön)
Maxdjup42 m (2008, norra sjön), 38,5 m (2005, södra sjön)
Volym27 km³ m³ 2007, norra sjön
Flöden
TillflödenAmu-Darja, Syr-Darja
Avrinningsområde1 830 000
TillflödesländerKazakstan, Uzbekistan
Utflöden(avloppslös)
Övrigt
Öar1 000
KuststäderAral (, Mojnok)
45°N 60°Ö / 45°N 60°Ö / 45; 60
En gång världens fjärde största insjö.
Sjöns minskning över tid.
Aralsjön på satellitfoto 1985 (norr är nedåt).
Aralsjön i augusti 2009, med strandlinjen år 1960 inritad som jämförelse.
Ett övergivet fartyg nära Aral i Kazakstan (2003).
Övergivna fartyg i Aral i Kazakstan (2006).

Aralsjön (ryska: Аральское море, Araljskoje more, "Aral-havet", från kazakiskans Арал теңізі/Aral tengisi - sjön med öarna) var en saltsjö i Centralasien, som låg mellan Kazakstan i norr och Uzbekistan i söder som började krympa på 1960-talet och hade i stort torkat ut under 2010-talet, med en yta på 17 160 kvadratkilometer (2004). Den var tidigare den fjärde största insjön på jorden (68 000 kvadratkilometer år 1960). Med uttorkningen har salthalten under samma tid ökat från cirka 1,0 procent till över 10 procent. År 1997 hade den minskat till 10% av sin ursprungliga storlek och delades upp i fyra sjöar.[1]

I en pågående insats i Kazakstan för att rädda och fylla i Norra Aralsjön slutfördes ett dammprojekt år 2005; under 2008 hade vattennivån i Norra Aralsjön stigit med 12 meter jämfört med 2003.[2] Salthalten har sjunkit och fisken återfinns igen i tillräckliga antal för att fisket ska vara livskraftigt.[3] Det maximala djupet i Norra Aralsjön är 42 meter (från och med 2008).[4]

Krympningen av Aralsjön har kallats "en av planetens värsta miljökatastrofer."[5] Regionens en gång välmående fiskeindustri har väsentligen förstörts, vilket har medfört arbetslöshet och ekonomiska svårigheter.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Sjöns tillopp kommer från floderna Syr-Darja i nordost och Amu-Darja i sydväst.[6] Aralsjön är endorheisk (har inga utflöden) och tillrinningen balanseras endast av avdunstning. Till följd av detta har sjöns nivå varierat avsevärt under tidernas gång. Under förhistorisk tid har nivån varit så hög att sjön haft utlopp i Kaspiska havet. Sedan 1800-talet har sjön tilldragit sig stort intresse och man har noga följt vattenståndet som uppvisar en kraftig årstidsvariation överlagrat på en sjunkande trend med avbrott för vissa återhämtningar.

Sjunkande vattennivåer[redigera | redigera wikitext]

Fram till mitten av 1900-talet låg vattennivån ganska konstant. På 1960-talet började vattennivån att sjunka, under 60-talet med 20 cm per år, under 70-talet med 50–60 cm per år och under 80-talet med 80–90 cm per år, i takt med att mer och mer av tillflödenas vatten tagits i anspråk för konstbevattningsändamål. 1987 hade vattennivån sjunkit så mycket att sjön hade delats i två delar, den norra, Lilla Aralsjön och den södra, Stora Aralsjön.[7] Sedan 1990-talet har vattennivån fortsatt sjunka, om än i något långsammare takt än tidigare.[8]

Av Aralsjön återstod år 2007 endast fyra mindre, åtskilda sjöar: Lilla Aralsjön, Barsakelmes-sjön (en mindre saltsjö) och Stora Aralsjön som delats i två delar: den östra och västra delen. Dessa sjöar, har en sammanlagd yta som nu bara är bråkdelen av vad som ännu avbildas i relativt nyutgivna[när?] skolatlaser. Aralsjön hade nu till ytan minskat med 90 % (år 2007). År 2014 torkade den östra delen av Stora Aralsjön ut helt och istället bildades en saltöken, Aralkum.

Google Maps syns tydligt att det södra tillflödet, Amu Darja-floden, idag är helt torrlagd i höjd med Aralsjöns forna södra strand.[9]

I historisk tid har sjön varit både större och mindre än idag.[10] Den djupt eroderade strömfåra som blottlades mellan södra sjöns två delar vittnar om detta. Vid åtminstone ett tidigare tillfälle har kanal- och bevattningsprojekt i de flacka länderna söder om Aralsjön varit anledning till uttorkning.[11]

Ostrov Vozrozjdenija[redigera | redigera wikitext]

Ostrov Vozrozjdenija är en halvö i sydvästra Aralsjön, som tidigare saknade landförbindelse. 1948 anlades ett laboratorium för biologiska vapen på ön, med tillhörande deponi. Öns största stad var Kantubek, med cirka 1 500 invånare, men Ostrov Vozrozjdenija har idag inga bofasta.

År 2002 fick Ostrov Vozrozjdenija landförbindelse och i samband med detta genomfördes en amerikansk rensningsexpedition till halvön, ledd av Brian Hayes från Pentagon. Projektet varade i tre månader och man hittade mellan 100 och 200 ton nedgrävda mjältbrandssporer.

Räddningsåtgärder[redigera | redigera wikitext]

Under Sovjettiden föreslogs ett flertal tekniska lösningar för att fylla på sjön, bland annat att man skulle vända någon av floderna Ob, Volga eller Irtysj (projekt SIBARAL) eller placera en mindre kärnladdning i någon av Kirgizistans glaciärer. En lokal partiordförande föreslog att man skulle hälla kol på glaciärerna i Pamir för att genom ett lägre albedo skapa mer smältvatten.[12] Alla dessa åtgärder var dock både för dyra och för avancerade att genomföra, samt medförde flera politiska bekymmer. Sovjetiska ekonomer räknade på 1960-talet ut att man skulle tjäna mer på att låta sjön torka ut än på att minska på konstbevattningen till åkrarna. 1978 gjorde professor Agadjan Gildejevitj Babajev ett uttalande om att Aralsjön borde tömmas och sjöns botten göras om till en bomullsplantage.[12]

Idag har man en annan syn på saken. Förutom att man vill dra ner på antalet konstbevattnade åkrar vill man göra bevattningen effektivare, införa högre pris på vattnet och/eller uppföra avsaltningsanläggningar. För att rädda ekosystemet råder man dessutom till ett minskat kemikalieanvändande på åkrarna. En käpp i hjulet för projektet att rädda sjön är Turkmenistans anläggande av Gyllene sjön, en reservoar ute i öknen, som leder av vatten från Amu-Darja. För att binda saltet på den frilagda sjöbottnen har man planterat saksaul (Haloxylon sp.), en halofyt buske.[12] Södra delen av sjön synes dömd till total uttorkning medan uttorkningen av den norra delen av sjön har hejdats och nivån till och med höjts via det av Världsbanken finansierade dammprojektet (se nedan).

Kokaral-dammen[redigera | redigera wikitext]

År 2005 slutfördes arbetet med den av världsbanken finansierade Kokaral-dammen – en milslång jordfyllnadsdamm i det forna sundet mellan Kokaral-ön och Syr Darja-flodens delta. Nivån i norra delen av Aralsjön hade 2010 stigit med cirka 4 meter[13] vilken dock ligger cirka tio meter lägre än på den tid hamnen i Aralsk ännu fungerade.

Aralsjöns framtid[redigera | redigera wikitext]

Arbeten görs för att delvis återställa norra Aralsjön. Efter byggandet av Kokoral-dammen, planerades även en fortsättning med byggandet av en andra Kokoral-damm. Detta skulle leda till att utöka Norra Aralsjöns volym. Projektet skulle ha startat 2009, men på grund av ekonomiska problem kunde projektet inte genomföras.

Förslag på framtida förbättringar för Aralsjön är bland annat att höja Kokoral-dammen, skapa en till damm i den nordöstra delen av Norra Aralsjön, vid Saryshaganak golfen för att på så sätt få vattenförbindelse till den forna kuststaden Aralsk. Ett annat förslag är att bygga en till damm sydväst om Kokoral-dammen för att försöka förhindra överflödigt vatten från Norra Aralsjön att svämma över och avdunsta i östra delen av Stora Aralsjön utan istället fylla upp en mindre del av Stora Aralsjön[14].

Södra Aralsjön[redigera | redigera wikitext]

Södra Aralsjön, varav hälften ligger i Uzbekistan, har lämnats åt sitt öde. Endast överskottsvatten från Norra Aralsjön tillåts nu periodvis att strömma in i den i stort sett uttorkade södra Aralsjön genom en dammlucka.[15] Diskussioner har hållits om att återskapa en kanal mellan den något förbättrade norra Aralsjön och den uttorkade södra Aralsjön, samt planer för att återskapa våtmarker i regionen, men det saknas politisk vilja.[16] Till skillnad från Kazakstan, som delvis har återupplivat sin del av Aralsjön, visar Uzbekistan inga tecken på att överge Amu-Darja floden för att bevattna bomullen utan har istället gjort insatser för prospektering av olja i den uttorkade havsbottnen i Södra Aralsjön.[17]

För att mildra effekterna av ökenspridning har bland annat försök gjorts att plantera olika typer av vegetation i den torrlagda havsbottnen. Denna växtlighet har dock svårt att överleva periodiskt återkommande översvämningar av östra bassängen. Omdirigering av en del av det lilla tillgängliga flödet från Amu-Darja till västra bassängen skulle förmodligen kunna rädda fisket där och förhindra översvämning av östra bassängen.[18]

Ekonomin runt sjön[redigera | redigera wikitext]

1974 avgick den sista fiskebåten[12] och 1982 upphörde det kommersiella fisket i Aralsjön helt.[19] Då hade man redan grävt långa kanaler för att ens komma ut med fartygen. I Aralkum finns en skeppskyrkogård, där man kan beskåda de gamla fiskebåtarna. I fiskehamnstäderna, som Aral och Mo‘ynoq blev arbetslösheten stor.

Bomullen, som odlas runt Amu-Darja och Syr-Darja, är en så kallad cash crop, det vill säga en viktig exportgröda som ger ett inflöde av utländsk valuta till länderna. Det är därför svårt att bryta denna odling, men olika försök görs för att minska vattenanvändningen. Olika projekt i Kirgizistan, stödda av DEZA, den schweiziska motsvarigheten till Sida, och delfinansierat av HIDOS, den nederländska motsvarigheten, syftar till att öka andelen ekologisk bomull i landet och regionen.[20][21]

Vattnet från Amu-Darja och Syr-Darja används inte bara till bevattning, utan även till vattenkraft, framförallt i de övre delarna av loppen, det vill säga i Kirgizistan och Tadzjikistan.

Miljö- och hälsoproblem[redigera | redigera wikitext]

Lenin och Bolsjevikregeringen bestämde år 1918 att Syr-Darja och Amu-Darja skulle användas till konstbevattning av odlingar för spannmål, meloner, bomull och ris. Genom dessa avledningar av tillflödet, särskilt för odlingarna av bomull och ris, har sjön krympt drastiskt. Sedan 1960 (då sjön var världens fjärde största) har ytan minskat med 90 procent, volymen med 85 procent[7] och nivån har sjunkit med 19 meter.

I och med att Aralsjön är en saltsjö som saknar utlopp har den kraftiga minskningen av vattenmängd lett till att salthalten har ökat från 1 procent år 1960 till 9,2 procent år 2004. Den höga salthalten gjorde att nästan all fisk dog ut. Det kommersiella fisket minskade mellan 1960 och 1980 från 43430 ton till noll ton.[8]

Antalet fiskarter i Aralsjön har historiskt varit lågt. Det fanns ett tjugotal arter, varav 10–12 stycken lämpade för fiske, vilket kan jämföras med närliggande Kaspiska havet med 130 olika arter. Under 1950- och 1960-talet inplanterades andra arter så att totala antalet uppgick till ca 30 arter. Under 1970-talet försvann alla ursprungliga sötvattensarter på grund av den ökade salthalten. I början av åttiotalet stoppades allt fiske helt. År 1990 återstod endast fem arter i Stora Aralsjön, sill (inplanterad från Östersjön), en plattfisk, prästfisk och två arter av smörbultsfiskar. Under 1990-talet försvann bägge smörbultsfiskarna och år 2001 fanns endast två arter kvar, prästfisk och flundra.[22]

Ett samarbete mellan Danmark och Kazakstan har pågått sedan 1995 för att plantera in plattfisk från Kattegatt i den norra så kallade Lilla Aralsjön.[23] Sjön är kraftigt förorenad av industriutsläpp och vapentester. Överskott av gödningsmedel från kringliggande jordbruk har också lett till stor övergödning.

Efter byggandet av Kokoral-dammen år 2005 har Lilla Aralsjön ökat i yta och volym. I och med detta har även salthalten i densamma sjunkit ner till 1,4 procent, inte långt från den nivå som var under början av 1900-talet. Detta har i sin tur lett till att sötvattensfiskar som gädda, abborre och karp, som under lång tid hade tagit tillflykt i Syr-Darja, har återkommit till sjön. År 2005 fiskades det upp 695 ton fisk, år 2008 hade fångsten ökat till 1500 ton och år 2014 ytterligare till 5595 ton fisk i Lilla Aralsjön.[24] År 2016 hade fångsten ökat till 7106 ton och för år 2018 är fångstkvoten satt till 8200 ton fisk;[25] detta var fortfarande långt under 60-talets fångstvolymer men ständigt ökande.

Aralsjöns tillbakagång påverkar även omkringliggande marker. När vattnet avdunstat ligger salt och lösa sediment kvar, som med vindens hjälp sprids över stora områden och gör marken mindre fruktsam. Varje hektar torrlagd sjöbotten avger cirka 1,5–6 ton saltdamm per år.[26] Man har hittat vindburet salt från sjön ända borta i Vitryssland och Turkiet.[12]

Människors hälsa[redigera | redigera wikitext]

De stora mängderna salt, tungmetaller och rester av gödnings- och bekämpningsmedel som människorna runt Aralsjön får i sig via mat och dryck är dels ofta giftigt i sig och dels påverkar det immunförsvaret och gör människor känsligare för sjukdomar. 30 gånger fler fall av tyfoidfeber har rapporterats, barnadödligheten är en av världens högsta och sjukdomar som cancer, bronkit, artrit och njur- och leversjukdomar blir allt vanligare.[19][27] Det finns städer där hälften av befolkningen helt enkelt gett sig av på grund av de höga gifthalterna och den allt sämre ekonomin.[19] År 1997 hade 97 % av kvinnorna i Karakalpakstan anemi, vilket är fem gånger så många som i slutet av 1980-talet.[28]. Orsaken är kraftigt förhöjda värden av mangan och zink i dricksvattnet.[27]

Sjöar med liknande problem[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Reclaiming the Aral Sea” (på engelska). Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/reclaiming-the-aral-sea/. Läst 12 augusti 2021. 
 2. ^ ”StephenMBland” (på engelska). StephenMBland. http://www.stephenmbland.com/#!kazakhstan-measuring-the-northern-aral/cewp. Läst 24 september 2018. 
 3. ^ ”Aral Sea Reborn”. www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/programmes/earthrise/2012/07/201271912543306106.html. Läst 24 september 2018. 
 4. ^ ”The Kazakh Miracle: Recovery of the North Aral Sea”. www.ens-newswire.com. Arkiverad från originalet den 8 september 2019. https://web.archive.org/web/20190908132340/http://www.ens-newswire.com/ens/aug2008/2008-08-01-01.asp. Läst 24 september 2018. 
 5. ^ ”Aral Sea Tours from 450 USD: your Travel to the Aral Sea will be unforgettable with Peopletravel!”. www.people-travels.com. https://www.people-travels.com/aral-sea-tours/. Läst 24 september 2018. 
 6. ^ Ulf Mauder (18 januari 2022). ”Die Wüste Aralsee” (på tyska). Berliner Zeitung: s. 22. 
 7. ^ [a b] Interesting, Sometimes. ”The Disappearing Aral Sea”. http://sometimes-interesting.com/2014/11/23/the-disappearing-aral-sea/. Läst 1 oktober 2015. 
 8. ^ [a b] ”The Aral sea crisis”. http://www.columbia.edu/~tmt2120/environmental%20impacts.htm. Läst 1 oktober 2015. 
 9. ^ Google maps. ”Mo‘ynoq”. http://maps.google.se/maps?f=q&source=s_q&hl=sv&geocode=&q=moynoq&sll=43.768608,59.022911&sspn=0.054792,0.133038&ie=UTF8&hq=&hnear=Mo%E2%80%98ynoq,+Kungrad,+Qaraqalpaqstan+Respublikasi,+Uzbekistan&z=13. 
 10. ^ State of Environment of the Aral Sea Basin. ”Aral Sea”. Arkiverad från originalet den 1 februari 2016. https://web.archive.org/web/20160201013817/http://enrin.grida.no/htmls/aralsoe/aralsea/english/arsea/arsea.htm. 
 11. ^ CNES (Centre National d’Études Spatiales) – AVISO. ”Aral Sea”. Arkiverad från originalet den 27 november 2011. https://web.archive.org/web/20111127193805/http://www.aviso.oceanobs.com/en/applications/hydrology-and-land/lakes-and-enclosed-seas/aral-sea/index.html. Läst 24 oktober 2010. 
 12. ^ [a b c d e] Stefan Lindgren - Från Aral till Karakum: Centralasiens vattenproblem; i Sällskapet för Asienstudier 1995: Centralasien - Gamla folk söker ny väg. ISBN 91-86714-05-8
 13. ^ OSCE/Aiman Smagulova. ”The Kokaral dam at the North Aral Sea, 17 May 2010”. http://www.osce.org/astana/item_5_44041.html. 
 14. ^ Maghfiroh, Miratul; Dianto, Aan; Jasalesmana, Taofik; Melati, Irma; Samir, Octavianto; Kurniawan, Riky (2017-07-01). CURRENT STATUS OF LAKE ARAL – CHALLENGES AND FUTURE OPPORTUNITIES. https://www.researchgate.net/publication/318729347_CURRENT_STATUS_OF_LAKE_ARAL_-_CHALLENGES_AND_FUTURE_OPPORTUNITIES. Läst 28 juni 2018. 
 15. ^ ”Europe and Central Asia - Saving a Corner of the Aral Sea”. web.worldbank.org. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:20633813~menuPK:258604~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:258599,00.html. Läst 24 september 2018. 
 16. ^ ”A vanished sea reclaims its form in Central Asia - International Herald Tribune”. 12 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080512082842/http://www.iht.com/articles/2006/04/05/news/sea.php. Läst 24 september 2018. 
 17. ^ Uzbekistan begins exploring hydrocarbons in Aral Sea” (på amerikansk engelska). AzerNews.az. https://www.azernews.az/region/89496.html. Läst 24 september 2018. 
 18. ^ ”The rehabilitation of the ecosystem and bioproductivity of the Aral Sea under conditions of water scarcity”. Arkiverad från originalet den 14 maj 2020. https://web.archive.org/web/20200514212642/https://iwhw.boku.ac.at/onlinepublikationen/nachtnebel/EU_INTAS_0511_Rebasows/Files/Summary_report.pdf. Läst 24 september 2018. 
 19. ^ [a b c] Clarke, R & King, J (2004). The Atlas of Water (1:a). London: Earthscan Ltd. ISBN 1-84407-133-2 
 20. ^ Kyrgyzstan’s organic cotton revolution Swissinfo, 31 december 2003
 21. ^ Organic Cotton Production and Trade Promotion in Kyrgyzstan (BioCotton) Arkiverad 29 september 2007 hämtat från the Wayback Machine. Swiss Cooperation in Central Asia
 22. ^ ”Summary Report "The rehabilitation of the ecosystem and bioproductivity of the Aral Sea under conditions of water scarcity”. webcache.googleusercontent.com. Arkiverad från originalet den 12 maj 2013. https://web.archive.org/web/20130512233500/http://www.boku.ac.at/iwhw/onlinepublikationen/nachtnebel/EU_INTAS_0511_Rebasows/Files/Summary_report.pdf. Läst 1 oktober 2015. 
 23. ^ The Aral Sea Fishery Projectf Arkiverad 7 november 2010 hämtat från the Wayback Machine. The Danish Society for a Living Sea
 24. ^ ”Aral Sea Recovery?”. http://news.nationalgeographic.com/news/2010/04/100402-aral-sea-story/. Läst 1 oktober 2015. 
 25. ^ ”Once Written Off for Dead, the Aral Sea Is Now Full of Life”. 16 mars 2018. https://news.nationalgeographic.com/2018/03/north-aral-sea-restoration-fish-kazakhstan/. Läst 4 april 2018. 
 26. ^ Michael H. Glanz. ”Creeping Environmental Problems and Sustainable Development in the Aral Sea Basin”. http://books.google.se/books?id=2YXnBxZg7c4C&pg=PA84&lpg=PA84&dq=aral+sea+dust+salt+tons+per+year&source=bl&ots=DlEvQcg18m&sig=0C2mgly3D2d8CPGO2YVm9DWuHpA&hl=sv&ei=2JDETKWGJYXoOfe--PsL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q=aral%20sea%20dust%20salt%20tons%20per%20year&f=false. 
 27. ^ [a b] Contaminated water devastates health across the Aral Sea region Food and Agriculture Organization of the United Nations, 27 January 1997
 28. ^ Pearce, Fred 1995: Poisoned waters. New Scientist, vol. 148 Issue 2000, s. 29–33

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]