Hoppa till innehållet

Ömsesidigt försäkringsbolag

Från Wikipedia

Ett ömsesidigt försäkringsbolag är i Sverige en form av försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag som inte är ömsesidigt är istället ett vinstutdelande försäkringsbolag.[1]

Det ömsesidiga bolaget liknar i mycket ett kooperativ eller en ideell förening och en stor del av regleringen av ömsesidiga bolag sker i Sverige genom hänvisning till lagen om ekonomiska föreningar,[2] men ägarna består av bolagets kunder. För att hantera beslutande i ett ömsesidigt bolag utses oftast representanter för de största ägargrupperna att representera ägarna på stämman, då det skulle bli mycket svårt att få en beslutsför stämma annars.

Ömsesidigheten får till konsekvens att risken för underskott i verksamheten bärs av kunderna. Det innebär att om försäkringsbolaget råkar ut för ett underskott, kan bolaget genom återtag från kunderna balansera ut underskottet. Återtag kan ske genom engångstransaktion (engångsåtertag) eller genom successiv nedskrivning av återbäringsräntan (successivt återtag). I konsekvens därav ska också bolagets eventuella överskott delas ut till kunderna som återbäring. I en skadeförsäkringsrörelse sker det främst genom premiesänkning eller återbetalning och i en livförsäkringsrörelse genom att den icke-garanterade återbäringen blir större.

Ömsesidiga försäkringsbolag i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är följande livförsäkringsbolag ömsesidiga bolag:

Följande skadeförsäkringsbolag är ömsesidiga bolag:

Följande patientförsäkringsbolag är ömsesidiga bolag:

Följande djurförsäkringsbolag är ömsesidiga bolag:

Dessutom kan ett aktiebolag bedrivas enligt ömsesidiga principer. Det innebär att överskott hanteras enligt samma modell som för ett ömsesidigt bolag, men att kunderna inte samtidigt är ägare i bolaget.

I Sverige är följande livförsäkringsbolag bedrivna enligt ömsesidiga principer:

  • Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB[7]
  • AMF[8]


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”En ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246)” (pdf). 9 september 2010. sid. 203. Arkiverad från originalet den 3 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140503202751/http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/22/56/685e795d.pdf. Läst 3 maj 2014. 
  2. ^ ”En ny försäkringsrörelselag (prop. 2009/10:246)” (pdf). 9 september 2010. sid. 280–281. Arkiverad från originalet den 3 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140503202751/http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/22/56/685e795d.pdf. Läst 3 maj 2014. 
  3. ^ Folksams hemsida Om oss Arkiverad 3 juli 2011 hämtat från the Wayback Machine.
  4. ^ ”Alecta hemsida om oss”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20110811005128/http://www.alecta.se/Om-Alecta/Detta-ar-Alecta/. Läst 15 juli 2011. 
  5. ^ ”Om koncernen”. skandia.se. Arkiverad från originalet den 3 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140503202820/http://www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Om-oss1/Organisation/Vara-bolag/. Läst 3 maj 2014. ”Den 1 januari 2014 blev Skandia ett ömsesidigt bolag...” 
  6. ^ ”Bliwa | Organisation”. www.bliwa.se. https://www.bliwa.se/Om-Bliwa/Det-har-ar-Bliwa/Organisation/. Läst 22 mars 2019. 
  7. ^ Länsförsäkringars hemsida Om oss
  8. ^ ”AMFs styrning”. amf.se. Arkiverad från originalet den 3 maj 2014. https://web.archive.org/web/20140503222119/http://www.amf.se/Om-AMF/Bolagsstyrning/. Läst 3 maj 2014. ”AMF är ett livförsäkringsaktiebolag som ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och som drivs enligt ömsesidiga principer. Eftersom kunderna står för riskkapitalet i bolaget och bolaget inte får dela ut vinst till aktieägarna...”