Överexekutor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Överexekutor var den exekutiva myndigheten i utsökningsmål, som infördes i Sverige i samband med 1877 års utsökningslag. När Utsökningsbalken (1981:774) ersatte den tidigare utsökningslagen 1 januari 1982, blev överexekutors funktion överflyttad till Kronofogdemyndigheten.

Om överexekutor[redigera | redigera wikitext]

När 1734 års utsökningsbalk ersattes av 1877 års utsökningslag, behölls en tidigare uppdelning med två exekutiva myndigheter men med nya benämningar. En överordnad överexekutor, och en underordnad utmätningsman.[1] Enligt huvudregeln skulle överexekutor ta upp och pröva utsökningsmål, och utmätningsmannen verkställa dem. I praktiken skedde handläggningen av utsökningsmål ofta helt av utmätningsmannen. Överexekutor var första instans vid överklagande av utmätningsmannens beslut och åtgärder, och utövade tillsyn över utmätningsmannens och biträdenas arbete med utsökningsmålen.[2]

Överexekutor var på landet länsstyrelsen, i Stockholm Överståthållarämbetet. I övriga städer med magistrat var denna eller viss magistratsledamot överexekutor och i städer utan magistrat länsstyrelsen eller den Kungl Maj:t förordnade. Utmätningsman var på landet landsfiskal (före 1918 kronofogde)[3] och i stad stadsfogde där sådan fanns, annars landsfiskal.[4]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ SOU 2003:97, s. 107
  2. ^ SOU 2003:97, s. 108
  3. ^ Utmätningsman i Nordisk familjebok (första upplagan, 1892)
  4. ^ Norstedts uppslagsbok 1948

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • En kronofogdemyndighet i tiden : betänkande / av Utredningen om kronofogdemyndigheternas framtid (SOU 2003:97). Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 2003. Libris 9196900. ISBN 91-38-22005-9 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

”En kronofogdemyndighet i tiden : betänkande / av Utredningen om kronofogdemyndigheternas framtid” (PDF). SOU 2003:97. 14 oktober 2002. Arkiverad från originalet den 15 november 2006. https://web.archive.org/web/20061115203137/http://www.regeringen.se/content/1/c4/15/45/70c3aeec.pdf. Läst 15 september 2012.