Landsfiskal

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Landsfiskal var en rättsvårdande kunglig (statlig) tjänsteman, som bland annat fungerade som åklagare, polismästare och utmätningsman. Landsfiskalen hade sitt arbetsområde på landsbygden och i vissa städer under landsrätt, till skillnad från stadsfogde och stadsfiskal.

I samband med omorganisationen av fögderiförvaltningen 1917 infördes beteckningen landsfiskal istället för den tidigare benämningen länsman på samma ämbete. Samtidigt fördes landsfiskalerna organisatoriskt in under respektive länsstyrelse.

Chefer över landsfiskalerna blev landsfogden, som ersatte de tidigare kronofogdarna. Dessförinnan hade kronofogdarna lytt under justitiekanslern, som var landets riksåklagare fram till 1948. Länsmännen, som före 1917 hjälpte och lydde under kronofogden som dennes anställda, togs bort 1918, eftersom landsfiskalen tog över både kronofogdens och länsmannens uppgifter. Landsfiskalerna avskaffades 1965 vid förstatligandet av den dittills huvudsakligen kommunala polisen i Sverige, liksom vid införandet av en ny kronofogdemyndighet.

Vid tiden strax före landsfiskalsämbetets avskaffande fanns landsfiskaler i 353 landsfiskalsdistrikt, där de var åklagare, polischefer och utmätningsmän. Som åklagare och polischefer lydde de under landsfogden, i övrigt under länsstyrelsen. För att bli landsfiskal krävdes juris kandidatexamen eller distriktsåklagarexamen samt genomgången polischefsutbildning. Landsfiskalen tillsattes av Kungl Maj:t genom fullmakt.[1]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bonniers Folklexikon (Stockholm 1952), volym 3, spalt 1003.

Se även[redigera | redigera wikitext]