Övergångsställe

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sweden road sign B3-1.svg
Övergångsställe som korsar Abbey Road i London. Det syns på omslaget på Beatlesalbumet Abbey Road 1969.
En man korsar ett övergångsställe vid Föreningsgatan / Värnhemstorget i Malmö 1984.
Ett övergångsställe i Stockholm 1950, före införandet av "zebraränder".

Övergångsställe, i Finland skyddsväg, är en plats på en väg eller gata där det är avsett att fotgängare ska gå om de vill passera vägen. Det markeras med vägmärket Herr Gårman, och vita streck är vanligen målade på vägen. Det är emellertid vägmärket som visar var övergångsstället är beläget.

Övergångsställen ska inte förväxlas med så kallade gångpassager. Gångpassagen är avsedd för gående som vill passera vägen, men eftersom den saknar både vägmärket och målade markeringar på gatan är det inget övergångsställe i laglig mening, och de gående har därför väjningsplikt. En gångpassage kan istället markeras med en förhöjning eller avsmalning i körbanan, som bildar ett farthinder för biltrafik, och en sänkning av trottoarkanterna.

Bevakat och obevakat övergångsställe[redigera | redigera wikitext]

Det finns två typer av övergångsställen, obevakade och bevakade. Vid de obevakade ska fordon självmant stanna om någon vill gå över gatan/vägen. De bevakade är utrustade med trafiksignaler som avger ljus- och ofta även ljudsignaler. I detta fall visas rött ljus för fordon och en grön gubbe för fotgängare när det är tillåtet för de gående att passera. Blinkande grön gubbe (eventuellt i kombination med pulserande ljudsignaler) signalerar att det inom kort blir rött och att man inte bör börja gå över vägen, utan vänta tills det lyser grönt nästa gång.

Ett övergångsställe räknas även som bevakat om trafiken vid det regleras av polis. Det är olagligt att gå mot röd gubbe, men det är i Sverige däremot inte längre straffbart om man inte orsakar fara för trafiken. Utanför Europa kan situationen vara annorlunda.

Om ljussignalen är ur funktion på ett bevakat övergångsställe räknas detta som obevakat.

För gående som vill passera över en gata/väg på ett obevakat övergångsställe gäller att man ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig. Det samma gäller för bevakat övergångsställe.

Ljudsignal vid övergångsställe (filinformation)
Långsam signal för röd gubbe.
Tryckknappen piper.
Snabb signal för grön gubbe.


I Europa finns inget förbud i Trafikförordningen att cykla på ett vanligt övergångsställe, men som cyklist räknas man inte som gående och har därför inget företräde på övergångsstället.[1] Här måste istället cyklister precis som andra fordonsförare hålla tillräckligt låg hastighet.

Utseende för övergångsställe[redigera | redigera wikitext]

I vägmärkesförordningen finns beskrivet hur ett övergångsställe ska se ut. Där regleras även vilka färger som är tillåtna. I Sverige är den tillåtna färgen vit. Gul färg kan få användas vid vägarbeten. För alla andra färger behövs särskilt tillstånd. Detta blev tydligt när Nacka kommun 2018 lät måla ett övergångsställe i regnbågsfärgerna apropå Pridefestivalen.[2]

Lagtext[redigera | redigera wikitext]

Denna lag som i Sverige infördes 1998, kallas också för zebralagen. Motsvarande finns i de flesta europeiska länder. Fordonsförare hade förpliktelser vid övergångsställen redan innan zebralagen tillkom, men det stod inte ordagrant väjningsplikt utan sakta ner och om nödvändigt stanna.

Möte och omkörning på väg[redigera | redigera wikitext]

Nedan ett utdrag ur Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap. Möte och omkörning på väg:

 • 40 § Fordon eller spårvagnar får inte köras om strax före eller på ett obevakat övergångsställe eller en obevakad cykelöverfart.
 • 41 § I följande fall anses det inte som omkörning när ett fordon i ett körfält passerar fordon i ett annat körfält
 1. om körbanan har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfält,
 2. om körbanan är indelad i körfält för olika färdmål som är utmärkta med körfältsvägvisare, eller
 3. om fordonen har placerats i skilda körfält i anslutning till en vägkorsning.
 • Om ett fordon före ett övergångsställe eller en cykelöverfart passerar ett annat fordon i fall som avses i första stycket, ska det ske med så låg hastighet att föraren kan stanna omedelbart om gående befinner sig på övergångsstället eller stanna omedelbart om cyklande eller förare av moped klass II befinner sig på cykelöverfarten.

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare[redigera | redigera wikitext]

Nedan ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 3 kap. Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare:

 • 60 § Vid ett bevakat övergångsställe ska en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman. En förare som efter att ha svängt i en korsning ska passera ett bevakat övergångsställe ska köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid bevakade cykelöverfarter.
 • 61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. En förare som närmar sig en obevakad cykelpassage ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelpassagen. En förare som ska köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en vägkorsning ska passera en obevakad cykelpassage ska köra med låg hastighet och lämna cyklande och mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på cykelpassagen tillfälle att passera.
 • 62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart ska anpassa sitt körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten.
 • 63 § Bestämmelser om förbud mot att köra om och passera andra fordon strax före eller på ett övergångsställe eller en cykelöverfart finns i 40 och 41 §§.

Skyldigheter mot fordonstrafik med cykel och moped[redigera | redigera wikitext]

Nedan ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 6 kap. Trafik med cykel och moped vid färd på väg:

 • 6 § Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelpassage ska sänka hastigheten och ta hänsyn till fordon som närmar sig passagen och får korsa vägen endast om det kan ske utan fara. Cyklande eller förare av moped klass II som ska färdas ut på en cykelöverfart ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

Vid cykelpassager har cyklister väjningsplikt mot trafiken på korsande gata.[3]

Bestämmelser för gående på väg[redigera | redigera wikitext]

Nedan ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) 7 kap. Bestämmelser för gående på väg:

 • 3 § Gående ska korsa en kör- eller cykelbana på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe i närheten, ska gående i stället korsa kör- eller cykelbanan tvärs över denna och helst vid en vägkorsning. Kör- eller cykelbanan ska korsas utan onödigt dröjsmål.
 • 4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. Utanför ett övergångsställe får gående korsa vägen endast om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Transportstyrelsen "Trafikregler för dig som cyklar" Arkiverad 17 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. (besökt 2014-10-20, sökfras "Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe")
 2. ^ ”Transportstyrelsen: Olagligt med regnbågsfärgat övergångsställe”. Aftonbladet: s. 16. 4 augusti 2018. 
 3. ^ ”Cykelöverfart byter namn till cykelpassage”. Sundsvalls kommun. 15 september 2014. Arkiverad från originalet den 15 september 2016. https://web.archive.org/web/20160915215540/http://www.sundsvall.se/Aktuellt/Nyheter/Nyheter/Cykeloverfart-byter-namn-till-cykelpassage/. Läst 22 juni 2016. 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]