Diagonal (geometri)

Från Wikipedia
De röda linjerna är alla diagonaler i denna sexhörning.

Inom geometrin är en diagonal en sträcka som sammanbinder två icke närliggande hörn i en polygon.

Antal diagonaler i en polygon med 3 eller fler sidor är där n är antalet sidor på polygonen.