ADOS

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) är ett verktyg som används för att diagnostisera och bedöma autism. Det skapades av Catherine Lord, Michael Rutter, Pamela C. DiLavore, och Susan Risi år 1989, och blev handelstillgängligt år 2001 genom WPS, eller Western Psychological Services. Protokollet består av en serie strukturerade och halvstrukturerade uppgifter som innebär social interaktion mellan undersökaren och patienten. Undersökaren observerar och identifierar delar av patientens beteende och tilldelar dessa till förutbestämda observationskategorier. Kategoriserade observationer kombineras därefter för att producera kvantitetsbetyg för analys. Forskarbestämda nedsättningar kartlägger den tänkbara diagnosen av autism eller besläktad autismspektrumstörning, vilket ger en standardiserad bedömning av autistiska symptom. ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) är ett tillhörande verktyg som består av en strukturerad intervju som genomförs med föräldrarna till den enskilde som avser och täcker patientens hela utvecklingshistoria.

ADOS bör inte användas för att formellt diagnostisera personer som är blinda, döva eller på annat sätt allvarligt nedsatta av sensoriska eller motoriska störningar såsom cerebral pares eller muskeldystrofi.

ADOS har visat sig haft en god interbedömarreliabilitet i tidigare studier. Diagnosticering grundar sig på bedömarens skicklighet och erfarenhet och förtrogenhet med materialet är nödvändigt. ADOS-2 innehåller utförligare instruktioner till bedömaren som underlättar detta än mer. I Sverige får endast legitimerade psykologer använda sig av materialet för bedömningar, internationellt krävs också specialistkompetens för administrering.

ADOS-2[redigera | redigera wikitext]

En revidering kallad ADOS-2 släpptes 2012.

ADOS-2 grundar sig på samma principer och uppbyggnad som ADOS. ADOS-2 utvecklades för att ytterligare förbättra träffsäkerheten i diagnosticering. Bland annat reviderades och utvecklades delar i Modul 1 och 3 såväl som addering av en modul för små barn (toddlers). Ändringar gjordes också i administreringsmanualen. Det finns bland annat större utrymme för anteckningar om beteenden och mer instruktioner om detaljerade beteenden att hålla utkik efter i vissa aktiviteter. Beteendebeskrivningar i förhållande koder har klargjorts ytterligare.Modul 4 (se nedan) har inte omarbetats från ADOS.

Beskrivning och administrering[redigera | redigera wikitext]

ADOS-2 är utformad så att en person kan administrera materialet och göra bedömningen. Den består av fem moduler. Vilken/vilka som används grundas främst på en tidigare formell bedömning av barnets språkfärdigheter, i övrigt på barnets ålder eller hur modulens uppgifter kan tänkas matcha barnets intressen och förmågor. Varje modul består av uppgifter som eventuellt framkallar de sociala och kommunikativa beteenden som kännetecknar autism och/eller autismspektrumtillstånd. Bedömaren bör sätta den sociala interaktionen med barnet först och kan således vara flexibel i följande av manualen.

Moduler[redigera | redigera wikitext]

Modul för små barn (12-30 månader – talar ej i fraser)

Består av 11 primära aktiviteter och 4 sekundära uppgifter

Modul 1 (31 månader och äldre – talar ej konsekvent i fraser)

Består av 10 aktiviteter

Modul 2 (för barn i alla åldrar som talar i fraser men ännu ej utvecklat ett flytande verbalt språk)

Består av 14 aktiviteter

Modul 3 (för barn som har ett flytande språk och ungdomar i lägre åldrar)

Består av 14 aktiviteter.

Modul 4 (för ungdomar och vuxna med flytande språk)

Består av 10-15 aktiviteter.


Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 19 mars 2011.
  • Guercio, J. M., Hahs, A.D., (2015), Applied Behavior Analysis and the Autism Diagnostic Observation Scehdule (ADOS): a Symbolic Relationship for Advancements in Services for Individuals with Autism Spectrum Disorders (ASDs), Behav Anal Pract, v.8(1);2015 May
  • McCrimmon, A., Rostad, K. (2013), Test Review: Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) Manual (Part II):Toddler Module, Journal of Psychoeducational Assessment, vol. 32, iss. 1, 2014
  • Wicks-Nelson, R., Israel, A.C. (2014), Abnormal Child and Adolescent Psychology, Pearson New International Edition, Harlow, England
  • Zander, E., Willfors, C., Berggren, S., Choque-Olsson, N., Coco, C., Elmund, A., Moretti, Å.H., Holm, A., Jifält, I., Kosieradzki, R., Linder, J., Nordin, V., Olafsdottir, K., Poltrago, L., Bölte, S. (2016), The Objectivity of the Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) in Naturalistic Clinical Settings, European Child Adolescent Psychiatry, 2016 Jul;25(7):769-80. doi: 10.1007/s00787-015-0793-2. Epub 2015 nov 19.