AH

Från Wikipedia

AH kan syfta på:

  • AH – en tungt beväpnad och bepansrad militär helikopter, se Attackhelikopter
  • A.H. – en beteckning för årtal i den muslimska kalendern
  • AH – ett protokoll för datorsäkerhet i IPsec, se Authentication Header
  • AH – Asian Highway, se Asienväg

Ah kan syfta på

aH kan syfta på