AWACS

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Saab 340 AEW & C
E-767 AWACS (Japan)

AWACS står för Airborne Warning And Control System.

AWACS är ett stridslednings- och luftbevakningssystem, som är inrymt i ett flygplan. Det mest kända AWACS-systemet är amerikanska Boeing E-3 Sentry, som har en komplett radarstation med en stor cirkelformad radardom på ovansidan av flygkroppen, stridsledningssystem och -personal i kabinen, och komplext radiosystem för överföring av både tal och data. Radarsystemet har en räckvidd på 200 miles, 320 km, för markmål och lågt flygande flygmål, och ännu större räckvidd för mål på högre höjd.

AWACS-systemet finns i olika versioner i US Air Force, Royal Air Force, Frankrike, Saudiarabien, Egypten, Indien och Japan.

I Sverige används ett system tillverkat av Ericsson, med en radarstation monterad på ett SAAB 340-flygplan. Det svenska systemet är alltså inte ett stridsledningssystem utan endast en flygande radarstation. Radarantennen, PS-890, är monterad på flygplanryggen och radarstrålen styrs elektroniskt. Med omfattande datorbehandling av radarekon kan olika informationer utläsas av både mark- och flygekon. Informationerna sänds till det markbundna STRIL-systemet som en av systemets informationskällor eller direkt till JAS 39 Gripen. Räckvidden är av samma storleksordning som för AWACS.