Active Server Pages

Från Wikipedia

ASP, Active Server Pages, är en teknik utvecklad av Microsoft för att skapa dynamiska webbsidor och webbapplikationer, exempelvis genom att läsa och skriva information till databaser. ASP-koden tolkas av webbservern som sedan levererar vanlig HTML-kod till webbläsaren, därmed är ASP-koden inte synlig för användaren. ASP-kod kallas för "server-side script", till skillnad från "client-side script", som tolkas av användarens webbläsare (exempelvis JavaScript). De scriptspråk som vanligen används är VBScript och JScript.

Observera att ASP.NET som ingår i Microsofts .NET-koncept inte är en nyare variant av ASP, utan ett helt nytt koncept.

ASP var Microsofts första lösning för att hämta data på ett smart och dynamiskt sätt och sedan visa det på webbsidor. ASP lanserades 1999. Andra tekniker för motsvarande funktionalitet fanns dock redan tillgängliga ifrån andra leverantörer vid den tiden. Det betyder att allt det dynamiska sker på Microsofts Webbserver IIS (Internet Information Server). IIS finns bl.a. inbyggt i operativsystemen Windows XP Pro och Windows Vista.

Andra tekniker som används inom webbutveckling är PHP, Java Server Pages (JSP), Perl, CGI och SSI.

Programexempel[redigera | redigera wikitext]

Skriv ut "Hello, World!":

<%              ' Start på ASP-kod
 Response.Write("Hello, World!")
               ' Slut på ASP-kod 
 %>

Exempel på anslutning till MySQL-databas:

<%
 Dim objConnection
 Dim objRecordset
 Dim strSQL
 'Skapa anslutningen
 Set objConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConnection.open "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=exemel.se;uid=USER_123;pwd=EXAMPLE_123;database=Example_db;"
 'Skapa SQL
 strSQL = "SELECT field FROM table"
 'Skapa Recordset för att visa poster
 Set objRecordset = objConnection.Execute(strSQL)
 'Loopa igenom alla poster
 Do Until objRecordset.EOF
  Response.Write(objRecordset("field")) 'Skriver ut värdet i fältet field
  objRecordset.MoveNext         'Går till nästa rad i databasen
 Loop
 'Stäng objekten
 objRecordset.Close : Set objRecordet = Nothing
 objConnection.Close : Set objConnection = Nothing
 %>

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]