Webbserver

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Huvudartikel: World Wide Web

En webbserver är antingen ett datorprogram som tillhandahåller webbsidor för en viss webbplats eller en serverdator på vilken sådan programvara körs.

Datorprogram[redigera | redigera wikitext]

Ett webbserverprogram har som uppgift att tillhandahålla webbsidor och andra filer via datakommunikationsprotokollet HTTP eller HTTPS, vanligen över Internet eller ett intranät baserat på internetteknik. Det förekommer också att en enskild användare kör en webbserver för eget lokalt bruk på sin egen dator. Vanligen kommunicerar användaren med webbservern med hjälp av en webbläsare. Användaren väljer webbsidor och webbläsaren beställer webbsidorna från webbservern och visar dem på användarens datorskärm. Webbläsaren är klient till webbservern.

Det vanligaste webbserverprogrammet är Apache HTTP Server. Några leverantörer har inkorporerat Apache-servern i sin egen webbserver och tillfogat extra, egen funktionalitet.

Andra vanliga webbservrar är Microsoft Internet Information Server (IIS), Google GWS, nginx och lighttpd.

Dator[redigera | redigera wikitext]

En dator som kör en webbserverprogramvara kallas för en webbserver. Alla webbsidor man kan hitta på webben hämtas från en eller flera sådana webbserverdatorer.

Lastbalansering[redigera | redigera wikitext]

Lastbalansering handlar om att dela upp arbeten eller processer mellan olika ekvivalenta resurser. I stort är tekniken till för att öka tillgängligheten och minimera svarstiderna för exempelvis en webbserver. En vanlig lösning är att använda sig av ett en servermjukvara som lyssnar på inkommande trafik som därefter vidarebefordrar trafiken till en av de webbservrar som finns i bakgrunden. Trafiken från svarande webbserver vidarebefordras återigen av mjukvaran till klienten. Det innebär att klienten inte kan se eller vet vilken webbserver som svarar på förfrågan från klienten. I sig kan detta innebära en ökad säkerhet mot olaga intrång eller felaktigt utnyttjande av webbplatsens tjänster.

En alternativ lösning, round robin DNS, utgår ifrån att ha flera IP-adresser kopplande till samma URL. Klienten kan i det här fallet se vilka olika IP-adresser som används för just detta domännamn. Säkerheten minskar, men du behöver inte använda lastbalanseringsmjukvara. Ett problem med denna lösning är att trafiken inte styrs och att en webbserver kan tvingas till att ta hand om all trafik eftersom vissa webbläsare sparar IP-adressen lokalt och inte gör nya sökningar på domännamn varje gång. Säkerheten är också lägre eftersom den aktuella webbadressen kan spåras av kunniga användare.

Round Robin DNS[redigera | redigera wikitext]

Round Robin DNS är i sin enklaste form ett trubbigt instrument som helt enkelt distribuerar anrop och svar från IP-adresser utifrån en på förhand definierad lista. Om webbplatsen försörjs av tre olika webbservrar skulle anropen exekveras enligt följande lista

  • Anrop 1 - Webbserver 1
  • Anrop 2 - Webbserver 2
  • Anrop 3 - Webbserver 3
  • Anrop 4 - Webbserver 1
  • och så vidare

Lasttest[redigera | redigera wikitext]

Lasttest är ett sätt att testa olika mjukvarusystem för hög belastning. Det kan avse ordbehandlare, affärssystem eller webbserver i klient/server-modellen. Själva idén med ett lasttest är att se hur väl ett system klarar hög belastning antingen genom att låta ordbehandlaren öppna ett mycket stort dokument eller för ett Affärssystem att generera en rapport som sträcker sig över flera år. För en webbserver handlar det i första hand om att testa om webbservern klarar hög och onormalt många samtidiga användare i syfte att se om beställarens krav är uppfyllda. Om tester däremot görs för att överbelasta systemet i syfte att leverera den typ av last som systemet inte klarar av är det frågan om ett stresstest.

Nivå av lasttest[redigera | redigera wikitext]

I normalfallet är två olika typer av lasttest intressanta, tillgänglighet och svarstid.

Tillgänglighet beskrivs i termer av hur ofta det går att nå webbservern, d.v.s. om den är online eller inte. Beroende på verksamhet är det olika kritiskt för företag, institutioner och myndigheter hur tillgänglig webbservern är och vid vilka tidpunkter. En nätmäklare har väldefinierade krav på tillgänglighet där en kommunal hemsida inte är riktigt lika kritisk.

Genomförande av lasttest[redigera | redigera wikitext]

Att mäta tillgänglighet är förhållandevis enkelt och kräver egentligen bara en logga på när servern svarar på anrop, med exempelvis ping. Enkelt mätbart och ett tydligt krav från beställaren är lätt att mäta.

Svarstider är svårare att genomföra och kräver eftertanke. Förutom att logga riktiga användare i den riktiga miljön kan man använda sig av virtuella användare (agenter) som uppträder som riktiga användare så långt det är möjligt. Det är inte meningsfullt att exempelvis använda bara snabba användare som skickar ny förfrågan efter ett svar, utan har verkliga betänketider innan ny förfrågan levereras till servern. Verkliga användare blir dessutom frustrerade och kan leverera ett 10-tal anrop inom någon sekund om servern svarar allt för långsamt.

Hur irrationellt användaren än agerar är det det som agenten ska härma. Användare har också förmåga att lämna webbplatsen om svarstiden blir allt för lång - vilket också ska mätas. Börja gärna med att mäta den verkliga trafiken under lång tid så du får en uppfattning om hur dina användare använder just den här webbplatsen. En bank har exempelvis inte samma besökarmönster som en webbplats om väder. Sannolikt är belastningen på en bank oerhört mycket högre de sista dagarna i månaden, gärna kvällstid, då kunderna ska signera sina räkningar, flytta medel mellan konton och förbereda månadens e-fakturor.

Ta också hänsyn till att göra relativt omfattande tester vid olika tidpunkter och olika dagar. Att bara testa en kortare tid vid ett tillfälle säger egentligen ingenting (även om en gång är bättre än ingen gång). Ju bättre du lyckas fånga dina användares beteenden under längre tid och ju längre tester du genomför desto mer trovärdigt ät resultatet.[1]

När ska lasttest användas?[redigera | redigera wikitext]

Egentligen en svår fråga att besvara, men överväg det som kan förändra trafiken på webbservern.

  • Genomförs en reklamkampanj, som många nya användare kan attraheras av?
  • Kommer infrastrukturen att genomgå omfattande ändringar?
  • Kommer vi att införa nya tekniker (exempelvis Flash eller Silverlight) som väsentligt gör webbplatsens material större, vilket kan påverka mängden utgående trafik?

Eller, för en e-handelsplats riktad till konsumenter, börjar det närma sig jul? Alla dessa och fler frågor bör man ta i beaktande - och det räcker med ett ja-svar för att genomföra en lasttest.

Resultat av lasttest[redigera | redigera wikitext]

Resultatet av lasttest kan delas upp i tre huvudparametrar: intensitet (sessionsstarter per timme); mix (användarnas surfvanor) samt beteende. Intensiteten är den parameter som sätter nivån på antalet användare, eller det vi normalt kallar hitcount. I normalfallet försöker webbsidor mäta antalet unika användare - vilket inte är fallet här utan snarare antalet gånger som (ingångs)sidan laddas.

För mixen är man mer intresserad av vad olika användartyper gör när de är på siten. Antingen är de ute efter att kolla priset på en viss vara, strösurfar för att hitta något som passar eller faktiskt beställa varan. Användarbeteendet kan som bekant variera. Det är lika många som surfar runt på webbplatser för att välja vara och sen går ut och köper den i butik, som de som kollar priset i en butik - för att sedan beställa varan på nätet.

Användarnas beteende ska mätas i förhållande till sessionsstarter. Här gäller det att ha koll på tröskelvärden för användare att ge upp sessionen, betänketid och den typen av beteenden. Glöm inte bort att det är människor som surfar, som faktiskt inte matar ur sig kommandon så fort en sida är färdigladdad.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Referensfel: Ogiltig <ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnet Load_testing_of_Web_sites