Hoppa till innehållet

Administreringsväg

Från Wikipedia

Administreringsväg är inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen.

Olika administreringsvägar[redigera | redigera wikitext]

Generellt[redigera | redigera wikitext]

 • Enteralt - via mag-tarmkanalen, till exempel oralt eller rektalt
 • Parenteralt - på annat sätt än via mag-tarmkanalen, till exempel direkt i blodsystemet, på kroppens yta eller via andningsvägarna
 • Lokalt eller topikalt - i/på en avgränsad del av kroppen, speciellt brukar avses på kroppens yta, såsom hud och slemhinnor

Specifikt, munnen[redigera | redigera wikitext]

Specifikt, huden[redigera | redigera wikitext]

 • Dermalt eller kutant - på huden
 • Intradermalt eller intrakutant - i överhuden/huden
 • Subkutant eller subdermalt - (direkt) under huden, i underhudsfettet
 • Transdermalt, transkutant eller perkutant - genom huden, termerna används synonymt men ofta avses med transdermalt/transkutant ett spontant upptag genom huden från till exempel salva eller plåster medan perkutant kan avse injektion

Specifikt, övrigt[redigera | redigera wikitext]

Viss överlappning av termernas betydelse förekommer.

Relaterade begrepp[redigera | redigera wikitext]

Tillförselsätt[redigera | redigera wikitext]

 • Injektion - tillförsel med nål genom huden, till exempel intramuskulär injektion
 • Infusion eller dropp - med nål genom huden, långsam tillförsel av större mängd vätska än vid injektion, till exempel intravenös infusion

Effekt[redigera | redigera wikitext]

 • Systemisk effekt - läkemedlet ger effekt i hela eller stora delar av kroppen
 • Lokal eller topikal effekt - läkemedlet ger effekt på den plats där det har tillförts

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]