Admittans

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Admittans är inom elektroteknik en storhet som beskriver ledningsförmågan i ett elektriskt system. Det är motsatsen till (inversen av) impedans. Ju högre admittans ett system har, desto mer ström släpper det igenom. Admittans betecknas med Y och har enheten siemens (S) eller ohm-invers (Ω-1).

Vid beräkningar i växelspänningssystem med jω-metoden är admittansen komplex och kan delas upp i konduktans (reella delen) och susceptans (imaginära delen).

Admittans förhåller sig till andra enheter som:

Formel Ingående storheter
Y = \frac{1}{Z} impedans (Z)
Y = \frac{R}{R^2+X^2} + j \frac{-X}{R^2+X^2} resistans (R)
reaktans (X)
Y = G + j B konduktans (G)
susceptans (B)
Y = \frac{I}{U} = \frac{I^2}{P} = \frac{P}{U^2} ström (I)
spänning (U)
effekt (P)

(j är den imaginära enheten; se vidare jω-metoden.)