Agent (semantik)

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agent (eller, med latinsk form, agens) är en semantisk roll. Det är initiativtagaren i den "scen", som en verbhandling kan sägas utgöra. Agentrollen uppbärs oftast av ett animat substantiv eller pronomen. Agentens morfologiska och syntaktiska egenskaper beror på språktyp: i nominativa språk är agenten identisk med subjektet i aktiv sats, i ergativa språk står agenten i ergativ. Ett svenskt exempel: John är agent i "John bygger huset".

I passiv sats uttrycks agenten av ett s.k. agentadverbial, som ofta utgörs av en prepositionsfras (på svenska med prepositionen "av", "Huset byggs av John"). Agentadverbial kan också stå i oblikt kasus utan preposition, som ryskans instrumentalisagent. I ryskan kan instrumentalisagent förekomma även i aktiv sats: Lodku uneslo techeniem (Båten fördes bort av strömmen).