Egenmakt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.

Ordet har använts flitigt sedan 80-90-talet inom management och togs från USA in i organisationsutveckling och kompetensutveckling. Ofta användes begreppet "inlärd hjälplöshet" i organisations- och beteendepsykologi vilket är motsatsen till empowerment eller egenmakt. I företag eller organisationer där medarbetare känner att man inte kan påverka situationen uppstår ofta dåligt kundbemötande och låg effektivitet. Därför är det i allas intresse att etablera organisationer med ett starkt "empowerment" till skillnad från inlärd hjälplöshet.

I Sverige användes uttrycket först av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds företrädare Tomas Eneroth och senare av Karl-Petter Thorwaldsson år 1993. I detta sammanhang blev den politiska innebörden av ordet att motverka en tendens där medborgaren lutar sig tillbaka i välfärden eller är desillusionerad, och inte tar aktiv del i det politiska samhällslivet. Socialdemokratiska Ungdomsförbundets initiativ blev inledningen till den så kallade egenmaktsutredningen som numera är publicerad som SOU 1996:177 med titeln Egenmakt - att återerövra vardagen. Numera används ordet i hela det politiska spektrumet.