Agnatisk härstamning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agnatisk härstamning, även kallad patrilinjär härstamning (engelska patrilineal descent eller patriline), är en härstamning enbart genom män. Ordet patrilinjär kommer från latin: pater, fader.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Agnatisk härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin far, farfar, farfars far, farfars farfar o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en manlig släkting och dennes ättling där alla mellanliggade generationer är män. Den enda som kan vara kvinna i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara man.

Synonymer[redigera | redigera wikitext]

  • Svärdslinje, manlig släktlinje, manslinje.
  • Svärdssida, manssida. Dessa ord kan dock även användas i betydelsen män i allmänhet.
  • Farslinje, faderslinje, fädernelinje. Mindre vanligt inom släktforskning. Vanligare inom t.ex. genetik och djuravel.
  • Agnater. Har dock även andra betydelser.

Inte (nödvändigtvis) agnatisk/patrilinjär härstamning[redigera | redigera wikitext]

  • Uttrycket att vara släkt "på fädernet" behöver inte innebära en agnatisk härstamning eftersom det t.ex. kan innebära ett släktskap via farmodern.
  • Ibland kan det förekomma att uttrycket "härstammar i rakt nedstigande led från" eller, i omvänd riktning, "förfader i rakt uppstigande led till" används i betydelsen agnatisk/patrilinjär härstamning. Detta är inte att rekommendera och riskerar att resultera i missförstånd eftersom det normala är att orden "i rakt nedstigande led" och "i rakt uppstigande led" helt saknar innebörd i dessa uttryck, d.v.s. att det handlar om ättlingar/förfäder i vilken släktriktning som helst. Dessa uttryck utgör sammanblandningar av två uttryck. De är tautologier/pleonasmer och kontaminationer. De två sammanblandade uttrycken är "härstammar från" och "släkt i rakt nedstigande led med" (d.v.s. en släkting som man är ättling till, till skillnad från t.ex. farfars bror som man inte är ättling till).
  • Uttrycken "släkt i rakt nedstigande led" eller, i omvänd riktning, "släkt i rakt uppstigande led" (där ordet "släkt" utgör skillnaden från punkten ovan), avser (precis som punkten ovan) normalt ättlingar/förfäder i vilken släktriktning som helst. Bör därför inte heller användas om man avser agnatisk/patrilinjär härstamning.

Andra typer av härstamning[redigera | redigera wikitext]

  • Matrilinjär härstamning, som innebär släktskap enbart genom kvinnor, d.v.s. mor, mormor, mormors mor o.s.v.
  • Unilinjär härstamning, som är ett samlingsbegrepp för agnatisk/patrilinjär och matrilinjär härstamning.
  • Kognatisk härstamning, som innebär härstamning oavsett kön på personerna i de olika generationerna. Enda anledningen till att använda uttrycket kognatisk härstamning i stället för bara härstamning, är då man vill förtydliga att det inte enbart handlar om agnatisk/patrilinjär eller matrilinjär härstamning. (Ibland kan man se att ordet kognatisk, i olika sammansättningar, felaktigt kallas för motsats till agnatisk. Motsatsen till agnatisk är icke-agnatisk.)

Y-kromosoms-Adam[redigera | redigera wikitext]

Alla nu levande människor i hela världen kommer tillbaka till en och samma man då de följer sin agnatiska härstamning tillräckligt långt bakåt, d.v.s. åtskilliga tiotusentals år. Han kallas Y-kromosoms-Adam.

Se även[redigera | redigera wikitext]