Agneta Bladh

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Agneta Christina Bladh, född 31 augusti 1946 i Nybro,[1] är en svensk ämbetsman och statsvetare. Bladh var rektor för Högskolan i Kalmar till 31 december 2009. Hon har tidigare varit statssekreterare i Utbildningsdepartementet.

Bladh disputerade i statsvetenskap vid Stockholms universitet 1987 på avhandlingen Decentraliserad förvaltning: tre ämbetsverk i nya roller[2] som bland annat behandlade Universitets- och högskoleämbetet, UHÄ.

Agneta Bladh har arbetat som sakkunnig i forskningsfrågor i Statsrådsberedningen och som utbildningsledare och kanslichef vid Stockholm universitet. Från 1992 var hon knuten till Verket för högskoleservice som avdelningschef och tillförordnad generaldirektör, och när myndigheten ombildades i Högskoleverket 1995 utsågs hon till dess generaldirektör. Hon har också arbetat som avdelningsdirektör i Statskontoret.

Åren 1998-2004 var Agneta Bladh statssekreterare i Utbildningsdepartementet under utbildningsminister Thomas Östros. Hennes ansvarsområde var forskning och högre utbildning.

Bladh tillträdde 2004 som rektor vid Högskolan i Kalmar, där hon bland annat arbetat med högskolesamverkan inom ramen för Akademi sydost, ett samarbete mellan Högskolan i Kalmar, Blekinge tekniska högskola och Växjö universitet. Som en följd av arbetet beslutade högskolestyrelsen i Kalmar och universitetsstyrelsen i Växjö i november 2007 att gå samman till ett gemensamt universitet, och i juni 2008 lämnade de båda lärosätena sin begäran till regeringen. Från 1 januari 2010 finns det nya Linnéuniversitetet. Bladh har även varit ledamot i den statliga strukturutredning för norska högskolesektorn som lade fram sin rapport i januari 2008 samt ordförande i den danska universitetsevalueringen med rapport 2009.

2008-2012 var Agneta Bladh ledamot av the Administrative Board of the International Association of Universities (IAU).

Den 1 januari 2011 tillträdde Bladh som tillförordnad vd och akademisk ledare för Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).[3]

2011-2015 var Agneta Bladh ordförande i den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet[4].

2012-2014 var Agneta Bladh ledamot av EU-kommissionens High Level Group on Modernisation of Higher Education.[5]

2013 blev Agneta Bladh ledamot av Magna Charta Observatory Council[6] med säte i Bologna.

I januari 2016 tillträdde Agneta Bladh som ordförande i Vetenskapsrådet.

2017-2018 var Agneta Bladh ensamutredare för ökad internationalisering av universitet och högskolor. SOU 2018:3 och SOU 2018:78[7][8]

Agneta Bladh har varit styrelseledamot i styrelser inom universitets- och högskolesektorn i Sverige, Norge och Danmark samt deltagit i olika utvärderingar i flera europeiska länder.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sveriges befolkning 1990, CD-ROM, Version 1.00, Riksarkivet (2011)
  2. ^ Bladh, Agneta (1987). Decentraliserad förvaltning: tre ämbetsverk i nya roller = [Decentralized public administration] : [three government agencies in a new role]. Stockholm studies in politics, 0346-6620 ; 35. Lund: Studentlitteratur. Libris länk. ISBN 91-44-27731-8 
  3. ^ ”Agneta Bladh tillförordnad vd för Internationella Handelshögskolan”. Jönköping University. 3 januari 2011. http://ju.se/om-oss/press/nyheter/nyhetsarkiv/2011-01-03-agneta-bladh-tillforordnad-vd-for-internationella-handelshogskolan.html. Läst 5 juni 2017. 
  4. ^ ”Hur bildades VA? - Vetenskap & Allmänhet”. Vetenskap & Allmänhet. http://v-a.se/om-va/hur-va-bildades/. Läst 19 januari 2016. 
  5. ^ ”Improving the quality of teaching and learning in Europe's higher education institutions”. https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/fbd4c2aa-aeb7-41ac-ab4c-a94feea9eb1f/language-en/format-PDF/source-81661479. Läst 5 december 2018. 
  6. ^ ”Observatory Magna Charta Universitatum” (på engelska). www.magna-charta.org. http://www.magna-charta.org/index.html. Läst 5 december 2018. 
  7. ^ Regeringskansliet, Regeringen och (31 oktober 2018). ”Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige”. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-201878/. Läst 5 december 2018. 
  8. ^ ”Agneta Bladh blir ordförande i Vetenskapsrådets styrelse”. Vetenskapsrådet. 18 december 2015. Arkiverad från originalet den 5 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170605101135/https://www.vr.se/nyheterpress/nyheter2015/agnetabladhblirordforandeivetenskapsradetsstyrelse.5.4aa9ed5d151b0c6e056a6c1c.html. Läst 4 juni 2017.