Akan (språk)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Akan är en språkfamilj som talas i Ghana och Elfenbenskusten. Denna grupp innefattar språken twi, fante, brong, baule, nzema och anyi och talas av en stor del av befolkningen, främst inom Ashantiregionen med omnejd. Akan skrivs med det latinska alfabetet.

Akan-folket är ett folk i Afrika som lever i ett flertal länder – främst i Ghana, där de utgör 44 procent av befolkningen, och Elfenbenskusten. Släktskap hos akaner följs utifrån matrilinjär härstamning. Barn ges namn efter den veckodag på vilken de föddes, och i vilken ordning i förhållande till sina syskon som födseln ägde rum. I förekommande fall ges de också namn kring de omständigheter de föddes. Som exempel kan nämnas den ghanesiske politikern Kwame Nkrumah, som heter så eftersom han föddes på en lördag (kwame) som nummer nio (nkrumah) i syskonskaran. På motsvarande sätt betyder Kofi Annans namn "fredag". Om fadern vägrar erkänna faderskapet kan barnet få namnet Obím̀pέ, 'den som ingen vill ha', eller Yεmpέw, 'den vi inte ville ha'.

Akanfolkens samhällen är av tradition hövdingadömen, något som lever kvar ännu idag. Hövdingarna får olika titlar och regalier, samt utövar ceremonier och ställer tillrätta olika problem.

Adinkra är ett symbolspråk som används i akan. Det förekommer en del sagor och myter som kallas anansesem. Ordet betyder "spindelns historia", men kan även översättas "vandrarsagor". Dessa involverar ofta Kwaku Ananse (se Anansi), en afrikansk motsvarighet till asaguden Loke i nordisk mytologi.