Al-Fatiha

Från Wikipedia
Al-Fâtihah, Koranens första sura (kapitel) i ett manuskript skrivet med arabisk kalligrafi
Detalj ur ovanstående manuskript.
ٱلۡفَاتِحَةِ

al-Fâtihah (arabiska: الفاتحة, "Ingressen", "öppningen", "det öppnande"), är den första suran (kapitlet) i Koranen. Den innehåller sju verser och är speciellt viktig eftersom den inleder varje avsnitt i bönen ("rakaʿah"). Den som ber fem gånger om dagen reciterar därför suran minst 17 gånger per dag.

De 114 surorna (kapitlen) i Koranen är i stort sett indelade så att de längsta kommer först och de kortaste sist. al-Fâtihah är undantagen denna regel då den är en av de kortaste surorna och inleder Koranen. Suran kallas även bland annat Fātihat al-Kitāb ("Ingressen till Skriften"), Umm al-Kitāb ("Skriftens moder"),[1] Umm al-Quran ("Koranens moder") och al-Hamd ("Prisningen").[2]

Här följer al-Fâtihah med arabisk kalligrafi (vilken läses från höger till vänster), transkriberad arabisk text samt i auktoriserad översättning till svenska av Mohammed Knut Bernström (ingen översättning av Koranen betraktas dock som helt korrekt). Innan man börjar läsa säger man i rituella sammanhang at-Ta'awwudh: "Jag söker skydd hos Gud, från Satan, den utstötte", (a'ūdhu bi'Llāhi mina'sh-shaytāni'r-rajīm).

1.
بسم الله الرحمن الرحيم
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
2.
الحمد لله رب العلمين
al-hamdu li'Llāhi Rabbi'l-ʿālamīn
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,
3.
الرحمن الرحيم
ar-Rahmāni'r-Rahīm
den Nåderike, den Barmhärtige,
4.
ملك يوم الدين
Māliki yawmi'd-dīn
som allsmäktig råder över Domens dag!
5.
اياك نعبد واياك نستعين
iyyāKa na'budū wa iyyāKa nasta'īn
Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.
6.
اهدنا الصرط المستقيم
ihdinā's sirāta'l-mostaqīm
Led oss på den raka vägen –
7.
صرط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
sirāta'l-ladhīna an'amta 'alayhim ghayri'l-maghdūbi 'alayhim wa-la'dh-dhāllīn
den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Uppläsningen av suran följs vid den muslimska tidebönen (salah) av "ameen" enligt sunnimuslimer. Shiamuslimer säger då istället "al-Hamdu Lillahi Rabbil-'Alamin".[3]

Tafsir (korantolkning)[redigera | redigera wikitext]

Båda orden al-Rahman (den Nåderike) och al-Rahim (den Barmhärtige) är adjektiv och kommer från al-rahmah (barmhärtighet). Enligt vissa korantolkare refererar al-Rahman till Guds generella barmhärtighet som skänks till alla skapelser, inklusive troende och icke-troende, bra och onda personer. Ordet al-Rahim refererar till den specifika barmhärtigheten som endast skänks till troende, lydande tjänare.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]