Anläggningstillgång

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid. Den skiljer sig från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten. Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier:

  1. Immateriella ex goodwill, patent, FoU kostnader
  2. Materiella byggnader och mark, maskinpark och inventarier
  3. Finansiella långfristiga fordringar och värdepapper avsedda för stadigvarande innehav