Applikationsserver

Från Wikipedia

Applikationsserver är en variant av klient-server- eller flernivåsystem där man kör programvaran eller delar av den på olika servrar och kopplar ihop det med olika komponentobjektgränssnitt som CORBA, .NET, J2EE eller DCOM till exempel.

Man brukar till exempel kalla servrarna inom J2EE-arkitekturen för applikationsservrar.

Ett typiskt exempel på system där en applikationsserver förekommer är ett flernivåsystem om tre skikt. En eller flera webbservrar hanterar anrop från ett flertal användare och kommunicerar med en eller flera applikationsservrar som i sin tur kommunicerar med en eller flera databasservrar.

Applikationsservrar:

Applikationsservrar med J2EE-arkitektur

Produkt Leverantör Version Datum Plattform Servlet J2EE kompatibilitet Licens
Geronimo Apache 1.1.1 18 september, 2006 J2EE 2.4 1.4 ASL
JBoss JBoss, Inc. 4.0.5 18 oktober, 2006 J2EE 2.4 1.4 LGPL
JBoss JBoss, Inc. 3.2.8 SP1 2 mars, 2006 J2EE 2.3 1.3 LGPL
JOnAS ObjectWeb 4.5.3 19 augusti, 2005 J2EE 2.4 1.4 LGPL
JRun Macromedia 4 25 augusti, 2005 J2EE 2.3 1.3 Kommersiell
Oracle Application Server Oracle 10.1.3.0.0 J2EE 2.3 1.3 Kommersiell
Orion application server Ironflare 2.0.7 23 mars, 2005 J2EE 2.3 1.3 Kommersiell
Resin Caucho Technology, Inc. 3.0.4 6 juli, 2005 J2EE 2.3 GPL
Resin Caucho Technology, Inc. 2.1.16 15 februari, 2005 J2EE 2.3 GPL
WebLogic BEA Systems, Inc. 9.2 ? J2EE 2.4 1.4 Kommersiell
WebSphere IBM 6.1.0.3 17 november, 2006 J2EE 2.4 1.4 Kommersiell