Avföring

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Uppslagsordet ”skit” leder hit. För andra betydelser, se skit (olika betydelser).
Uppslagsordet ”bajs” leder hit. För andra betydelser, se bajs (olika betydelser).

Avföring är den substans som återstår av födan efter att den passerat genom en organism som absorberat delar av dess näringsinnehåll. Även utsöndrandet av denna substans kallas avföring (eller defekation).

Avföring kallas även exkrement, fekalier och spillning eller mer alldagligt för bajs och skit.

Klassifikation

I en del länder, bland annat Sverige används inom äldreomsorgen och sjukvården termerna A (stor) och a (liten) för att ange avföringens kvantitet. Denna dokumenteras sedan på en så kallad avföringslista.[1] Dock använder vissa vårdinrättningar sifferbeteckningar där 1 står för liten, 2 för mellan och 3 för stor. För att ytterligare precisera kvantiteten används också ibland plustecken respektive minustecken, som kombineras med siffrorna. Ibland används även termerna D (stor) och d (liten) för särskild klassifikation av lös avföring.

Avföring kan också klassificeras utifrån hur hårt eller löst det är, på en sjugradig skala, Bristol Stool Scale.

Beståndsdelar

Avföring hos samtliga arter med ett fungerande matspjälkningssystem består i huvudsak av ämnen avsedd art ej kan tillgodogöra sig. Hos människan består avföringen först och främst av cellulosa, vilken består av såpass stora molekyler att de ej kan passera tarmväggen, och bortförs därför genom avföringen.

Hos däggdjur som människan består avföringen till viss del av bakterier, som trivs i den näringsrika miljön i tjocktarmen. Bland annat trivs bakterier som tillverkar den livsnödvändiga vitaminet B12. Det finns också kolibakterier som normalt är nyttiga (de är nödvändiga för normal matspjälkning), men som också kan orsaka sjukdomar. Det är framför allt förekomsten av bakterier och deras restprodukter som ger avföring oangenäm lukt.

Avföringen färgas brun av bilirubin, ett färgämne i gallan, annars är avföring grå. Människokroppen gör sig av med avföringen genom anus.


Djurs avföring

Fågelspillning på en brygga i Ystads småbåtshamn.
Hästspillning
Hundavföring på asfalt som även påminner om människans avföring.

Vissa djur äter regelmässigt sin egen, sina artfränders eller andra arters avföring; detta kallas koprofagi. Vissa djur lever på fekalier.

Guano kallas de stora mängder avföring som bildas av fåglar i områden med stor biomassa i havet på grund av uppvällningar. Guano ingår som en viktig del i jordbruk som gödning.

Fossilerad avföring kallas koproliter.

Se även

Noter

  1. ^ Larsson L Förstoppning och diarré, 2001 [1][död länk]

Externa länkar