BNP-deflator

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En BNP-deflator är ett prisindex som används för att kompensera för inflation när BNP jämförs mellan olika år. BNP-deflatorn skiljer sig definitionsmässigt från exempelvis konsumentprisindex genom att den baserar sig på hela ekonomin snarare än en viss varukorg av konsumentvaror. Inflationssiffror som kan härledas från BNP-deflator och från konsumentprisindex ligger dock ofta nära varandra.