BX

Från Wikipedia

BX, Bx eller bx kan avse:

  • BX – nuvarande IATA:s kod för Air Busan (2007)
  • BX – tidigare IATA:s kod för Coast Air 1998–2008
  • BX – en typ av snowboardtävling, se Snowboardcross
  • °Bx– skala som anger innehållet av socker i en vattenlösning, se Brix-skalan
  • Citroën BX – personbil från Citroën som tillverkades mellan 1982 och 1994