Bergius

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bergius är ett svenskt efternamn som även finns i andra länder. Den 31 december 2014 var 423 personer med efternamnet Bergius bosatta i Sverige.[1]

Personer med efternamnet Bergius[redigera | redigera wikitext]

Släkter[redigera | redigera wikitext]

Namnet Bergius är bildat genom latinisering av ortnamnet Berg, som finns på många ställen i Sverige. Det har antagits av präster som på detta sätt ville visa sin härkomst. Två släkter med detta namn härstammar från Värmland, från Karlskoga, respektive från Väse, nuvarande Karlstads kommun. Dessa är dock inte de enda med namnet.

Bergius från Voxnäs och Väse[redigera | redigera wikitext]

Denna släkt härstammar från en bonde vid namn Hallor från Voxnäs i nuvarande Karlstad vars son kyrkvärden Anders Hallorsson i Berg, Väse socken, levde omkring år 1600. Dennes söner tog namnet Bergius efter fädernegården. Tre av sönerna blev stamfäder för var sin gren av släkten. Till den första grenen hörde de ogifta bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius (1723–1784) respektive (1730–1790), vars donation lade grunden till Bergianska trädgården. Till den andra grenen hörde porträttmålaren Anders Bergius (1718–1793) och dennes bror läkaren Johan Bergstral (1715–1795). Till den tredje grenen hörde juristen Oscar Bergius (1834–1902) och folkhögskolläraren Niklas Bergius (1871–1947), som var gift med Eva von Bahr-Bergius (1874–1962), Sveriges första kvinnliga docent i fysik.[2]

Bergius från Karlskoga[redigera | redigera wikitext]

Bergius
UrsprungKarlskoga socken
FramståendeAxel Theodor Bergius

Denna släkt härstammar från en bergsman, Matts i Berg, Karlskoga socken, vars söner fick möjlighet att studera och tog namnet Bergius. En av dessa var sedermrea kyrkoherden i Askersund Andreas Matthiai Bergius (1664–1727), som var farfar till prästen Johan Gustaf Bergius(1721–1805). Denne var i sin tur farfar till docenten och lektorn Axel Theodor Bergius (1819–1897).[3]

Andra personer[redigera | redigera wikitext]

Prästen och riksdagsmannen Olaus Andreae Bergius (1627–1692) var bondson från Södermanland och inte släkt med någon av de ovan nämnda. För teologerna Nicolaus och Anders eller Andreas Bergius (1658–1706) respektive (1693–1750) saknas uppgifter om släktskap. De kan antas ha varit obefryndade med de övriga delvis samtida personerna.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]