Beta (olika betydelser)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Beta har flera betydelser:

 • Beta, en bokstav i det grekiska alfabetet.
 • ett slags radioaktiv strålning, se betastrålning.
 • inom astronomin vanligtvis beteckning för den näst ljusaste stjärnan i en stjärnbild, med tillägg av stjärnbildens latinska namn i genitiv, till exempel Beta Centauri.
 • en mekanism för nedbrytning av fettsyror (β-oxidation), se betaoxidation.
 • ett finansiellt mått som anger bidraget till portföljrisk för en tillgång i portföljen relativt alla relevanta tillgångar, se beta (finans).
 • ett växtsläkte, se beta (växt), rödbeta, sockerbeta.
 • en metod att sprida bekämpningsmedel, till exempel i utsäde eller som råttgift, se betning.
 • förbehandling av textilier innan växtfärgning, se betning.
 • ett led i tillverkningen av färglacker.
 • en spelterm för att göra en insats, företrädesvis i kortspel, till exempel poker.
 • det italienska motorcykelfabrikatet Beta, specialiserat på terrängmotorcyklar främst för trial.
 • en italiensk verktygstillverkare, se Beta Utensili.
 • en populär benämning för videosystemet Betamax.
 • en vardaglig titel på boken Mathematics Handbook.
 • en tidig, ofullständig version av en programvara, se betaversion, betatestare
 • en person som läser skrivna texter, för det mesta fanfiction, för att hjälpa till med att rätta grammatik, stavning och generellt förbättra den skrivna texten innan den publiceras, se betaläsare.
 • vad betesdjur gör för att inta föda, se betesmark, bete (ätande).
 • ett nyckeltal för att analysera aktier (och andra värdepapper?), se Beta (nyckeltal)