Bildningsentalpi

Från Wikipedia

Bildningsentalpin beskriver entalpiinnehållet hos en förening jämfört med dess grundämnen. Bildningsentalpin för ett grundämne är per definition 0 medan bildningsentalpin för en kemisk förening är ändringen i entalpi som sker när 1 mol av ämnet bildas från ingående rena grundämnen i grundtillstånd (den mest stabila formen). Bildningsentalpi anges oftast under standardförhållanden, det vill säga 25 °C och 100 kPa. Symbolen för detta är ΔHf0.

Om bildningsentalpin har ett stort negativt värde måste man tillföra en stor mängd energi för att bryta bindningarna och sönderdela föreningen till grundämnen.

Samtliga grundämnen har vid standardförhållanden en bildningsentalpi som är 0.


Lista på bildningsentalpier[redigera | redigera wikitext]

Några bildningsentalpivärden för ämnen vid standardtillstånd.

Ämne ΔHf0 (kJ/mol)
Natriumfluorid (s) -574
Natriumklorid (s) -411
Natriumbromid (s) -361
Natriumjodid (s) -288
Silver(1)fluorid (s) -205
Silverklorid (s) -127
Silverbromid (s) -100
Silverjodid (s) -62
Vätefluorid (g) -27
Väteklorid (g) -92
Vätebromid (g) -36
Vätejodid (g) +26
Magnesiumoxid (s) -602
Kalciumoxid (s) -635
Kalciumhydroxid (s) -986
Kolmonoxid (g) -110.5