Blackälven

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Blackälven är en fjällälv i Luleälvens flodområde. Vattendraget är den halvmilslånga förbindelsen mellan sjöarna Tjaktjajávrre (443–477 m ö.h.) och Jiekkávrre i Jokkmokks kommun och utgör ett av Lilla Luleälvens källflöden. Älvens utlopp ur Tjaktjajávrre kallades på svenska Heliga Fallet, en forssträcka där älven föll 180 m, men är numera utbyggt, och Tjaktjajávrre är ett enda stort vattenmagasin. De två viktigaste källflödena till älven är Ráhpaädno (Rapaälven) och Sijddoädno. Medelvattenföringen är på ca 60 m3/s, och vattendraget är då det vattenrikaste källflödet till Lilla Luleälven. Total längd inkl. källflöden är 115 km.
Älven tar emot stora mängder glaciärslam från Sarek, numera sedimenterar dock delar av det i vattenmagasinet Tjaktjajávrre. En hel del följer dock med i kraftverkets intag, detta syns tydligt på satellitbild över utloppstunneln, där slammet tydligt syns i strömmarna. Slammet följer med vidare och ger Lilla Luleälven en rejäl påspädning, detta är dock endast varaktigt då det mesta kvarvarande glaciärslammet sedimenterar i de många vattenmagasinen längs med huvudvattendraget.
Det enda som återstår av älven är idag ett sund mellan Jiekkávrre och Tjåmotisjávrre.