Bröstkorg

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”thorax” leder hit. För thorax hos leddjur, se mellankropp. För studentföreningen, se Medicinarklubben Thorax.
Människans bröstkorg.
Illustration: Gray's Anatomy, 1918.

Bröstkorg (latin: thorax) är i människans skelett den del som omger hjärtat och lungorna och utgörs av ryggradens thorakaldel (vertebrae thoracicae, bröstkotorna), tolv par revben (costae), revbensbrosket (cartilago costalis) och bröstbenet (sternum). De flesta delar av bröstkorgen är palperbara.

Bröstkorgens form och ben[redigera | redigera wikitext]

Genom revbensbrosken kan bröstkorgen lyftas och sänkas vid andning.

Bröstkorgen avgränsas upptill (kraniellt) av nyckelbenen (clavicula), bröstbenets översta del (incisura jugularis), det vill säga halsgropen och den översta bröstkotan. Den övre öppningen kallas apertura thoracis superior

Nedtill (kaudalt) bildar bröstkorgen den epigastiska vinkeln och revbenskurvaturen/-bågen (arcus costalis) som ger plats för buken. Den nedre öppningen, aperatura thoracis inferior, är betydligt större än den övre och täcks helt av diafragman.

Muskulatur[redigera | redigera wikitext]

Bröstkorgens inre kallas brösthålan (cavitas thoracis). Brösthålan avskiljs från bukhålan (cavum abdominis) av diafragman (diaphragma, mellangärdet). Diafragma är den muskel som utför huvudarbetet vid inandning. Den har ett centralt senskikt – centrum tendinaeum – perfunderat av två rör, och därmed med två öppningar; hiatus esophageus för matstrupen och nn. vagi samt foramen venae cavae för v. cava inferior. Ventralt om centrum tendineum finns hiatus aorticus som är en öppning för aorta och d. thoracicus.

Bröstkorgen omges av tre lager interkostalmuskulatur:

  • Mm. intercostales interni – som sänker revbenen och på detta sätt utför muskelarbete vid aktiv utandning.
  • externi – som höjer revbenen och bidrar till inandning.
  • intimi – som är ett avspaltat skikt av intercostalis internus.

Bröstkorgens kärlförsörjning[redigera | redigera wikitext]

Artärer[redigera | redigera wikitext]

Lymfkärl[redigera | redigera wikitext]

Vener[redigera | redigera wikitext]

Bröstkorgens innervering[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Anatomisk atlas, Michael Budowick, Jan G. Bjålie, Bent Rolstad, Kari C. Toverud, Liber, ISBN 91-47-00091-0
  • Rörelseapparatens anatomi, Finn Bojsen-Møller, Liber, ISBN 91-47-04884-0

Se även[redigera | redigera wikitext]