Hoppa till innehållet

Brevskolan

Från Wikipedia

Brevskolan är ett svenskt utbildningsföretag med ursprunglig inriktning på korrespondensundervisning.

Brevskolan grundades 1919 som Kooperativa förbundets korrespondensinstitut och bytte 1933 namn till Brevskolan.[1] År 1949 överläts Brevskolan av Kooperativa Förbundet till en särskild ekonomisk förening – Bilda Förlag & Idé – vars medlemmar var KF, LO, HSB, ABF samt senare även IOGT. 2016 separerades förlagsdelen och lever vidare under namnet Bilda förlag, som ägs av Regnbågsförlaget AB.[2]

Brevskolans kursbestånd var till stor del inriktat på delägarorganisationernas behov. Ofta specialproducerades kurser för en bestämd målgrupp. Utöver detta hade skolan ett brett allmänt kursbestånd. Inom KF-sektorn bedrevs en omfattande personalutbildning. Inom de övriga organisationerna bedrevs utbildning av fackligt och politiskt förtroendevalda. På studiecirkelsidan, där en viss del av verksamheten bedrevs i form av studiecirklar med svarsgranskning, fanns också svenska, främmande språk och konsthantverksämnen.

Brevskolan hade i början av 1970-talet omkring 35 000 enskilda nyanmälningar per år.

Företaget drev under 1970- och 80-talen skivbolaget a disc. Till socialdemokraternas 90-årsjubileum 1979 producerade man valfilmsrapsodin Kampen går vidare!.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Rune Herder: Händelser i Vår gårds 100-åriga historia i Nackaboken 2004. Årsbok för Nacka kommun, sidan 56
  2. ^ ”Med över 100 års erfarenhet av folkbildning”. Bilda förlag. https://www.bildaforlag.se/Om-Bilda-Forlag.aspx. Läst 26 februari 2020.