Korrespondensundervisning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Korrespondensundervisning är en äldre form av distansundervisning. I en korrespondenskurs, även kallad brevkurs, fick deltagarna sina studieuppgifter via brev, som återsändes och rättades efter elevens genomgång.

Framträdande aktörer var Hermods Korrespondensinstitut (grundat 1898), Noréns Korrespondensinstitut (förkortat NKI och grundat 1910, senare Nordiska korrespondensinstitutet, NKI-skolan), båda med säte i Malmö samt Brevskolan, grundad 1919 och ägd av de svenska folkrörelserna.

Språk, teknik och konst var vanliga ämnen. Eget initiativ och förmåga till självstudier var grundpelare i denna utbildningsform.

Uttrycket Hermodsengelska lever kvar som en skämtsam benämning på den engelska, som fonetiskt och intonationsmässigt följer svenskan. Förutsättningarna för språkinlärningen förbättrades med införandet av grammofonskivor och kassettband i undervisningen.