Brogård

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För byn Brogård i Uppsala kommun, se Brogård, Uppsala kommun.
Bro Hof slott i oktober 2013.

Brogård, även kommersiellt kallad Bro Hof slott, är en slottsliknande herrgård vid Brofjärden (Östra Mälaren) i Bro socken i Upplands-Bro kommun. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes 1888 efter ritningar av arkitekt Herman Holmgren. Tillsammans med Bro kyrka utgör Brogård med omgivning ett Riksintresse för kulturmiljövården. Sedan 2006 finns Bro Hof Slott Golf Club på gårdens tidigare åkermark.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Forntid och medeltid[redigera | redigera wikitext]

Gårdens huvudbyggnad 1910.

Platsen var redan bebodd under bronsåldern som talrika fornfynd kan vittna om. I trakten ligger fyra gravfält som troligen är från yngre järnåldern. Egendomen ingick under sen järnålder och tidig medeltid i kungsgården Husby som ägdes av kronan. Det äldsta skriftliga belägget för Husby härrör från år 1280. Husby är ett ofta förekommande namn i Mälardalen och anses ha varit någon form av kungliga förvaltningsgårdar. Husby i Bro socken bestod under medeltiden av åtta kronogårdar med åtta underlydande torp. Under tidigt 1700-tal bestod byn av ett 15-tal bostadshus.

Under 1500-talet blev Husby till frälsegård och år 1565 uppfördes en sätesgård som fick namnet Brogård. Stamfadern för släkten Rålamb, Anders Sigfridsson, erhöll området kring Bro kyrka som belöning för gjorda tjänster åt staten. Han uppförde en mer ståndsmässig gårdsbebyggelse närmare Mälaren. Huvudbyggnaden anordnades centralt i en rak, trädplanterad allé (dagens Brogårdsallé) som sträcker sig från norr om gården ända ner till Mälaren, där bryggan anlades. Här finns Fiskartorpet, idag en välbevarad torpmiljö från 1800-talet (numera tomstående sommarstugor).

Gården under Sparre[redigera | redigera wikitext]

Brogård och tegelbruket 1917-18.
Grinden.

Den nuvarande slottsliknande huvudbyggnaden uppfördes 1888 på initiativ av Johan Claes Eriksson Sparre. Den gamla röda huvudbyggnaden i trä var förfallen och revs på 1870-talet. Flyglarna från 1700-talet fick dock stå kvar. Som arkitekt för nybygget anlitades Herman Holmgren. Han är mest känd för att ha ritat byggnaden för Uppsala universitet och gestaltade även Bro prästgård och gravkoret på kyrkogården, där greven lät begrava sin far, Eric Josias Sparre. Släkten Sparre ägde även närbelägna Lejondal genom Louise Ulrika Sparre, gift med Louis De Geer av Leufsta.

Huvudbyggnaden står på en svag höjd och är uppförd i tegel under ett svart plåttak. Fasaderna har benvit färgad puts. Mot norr domineras byggnaden av ett lanterninkrönt torn. Huvudentrén accentueras av en altan som bärs upp av fyra kolonner i svart, polerat granit. Huset bär drag av ett stadspalats från 1800-talets slut.

Gården upplevde sin blomstringstid under Johan Sparre. Han drev ett framgångsrikt storjordbruk, ett mejeri och Brogårds tegelbruk, det senare existerade under olika former fram till 1966. Till gården hörde utöver huvudbyggnaden med sina fyra fristående flyglar även flera torp, ett vattentorn, statarbostäder och stora välbyggda ekonomibyggnader. Speciellt kan omnämnas ladugården med loge, byggd 1896 i tegel och falurött färgat trä. Johan Sparre avled 1938 barnlös och egendomen ärvdes av hans systers dotterdotter Ebba Reuterskiöld, född von Rosen.

Brogård i nyare tid[redigera | redigera wikitext]

År 1968 sålde Ebba Reuterskiöld Brogård till Kooperativa Förbundet. Jordbruket blev dock utarrenderat till de forna ägarna, familjen Reuterskiöld. Under 1960-talet planerade KF att viss livsmedelsproduktion skulle förläggas hit samt ett centrallager. Så blev inte fallet, bara centrallagret kom till i tegelfabrikens tidigare lokaler, som även de ägdes av KF. Under KF:s tid 1968 -2001 drabbades gården av bristande underhåll och höll på att förfalla.

År 2002 sålde KF hela gårdskomplexet till ett företag med avsikt att bygga golfbana på den tidigare åkermarken samt nyttja huvudbyggnaden och en del andra byggnader till konferensanläggning. År 2004 fastställde Upplands-Bro kommun en ny detaljplan som tillät hotell-, konferens- och golfverksamhet. Två år senare invigdes nuvarande anläggning under namnet Bro Hof slott. Samtidigt fick slottet ett nytt vapen som visar ett lejon på en bro framför en borgmur som tillsammans symboliserar namnet Bro Hof Slott. Där finns även ett valspråk på latin: "traditio pons ad futurum" vilket betyder "tradition är bron till framtiden".

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]