Hoppa till innehållet

Dräktighet (sjöfart)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Bruttodräktighet)
För dräktighet inom biologin, se dräktighet.

Dräktighet är en term som används inom sjöfarten för att ange ett fartygs storlek.

Brutto- och nettodräktighet är två enhetslösa jämförelsetal:

  • Bruttodräktigheten baseras på fartygets totala inneslutna volym.
  • Nettodräktigheten baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten.

Mätning av dräktighet regleras av den internationella skeppsmätningskonventionen utarbetad av FN-organet IMO 1969 och som trädde i kraft 1982. Tidigare under modern tid användes enheten registerton, historiskt också andra enheter, såsom läster. Dräktighet har dock aldrig angetts i viktenheten ton, utan det är en vanligt förekommande förväxling med volymenheten registerton.

Bruttodräktighet

[redigera | redigera wikitext]

Bruttodräktighet, förkortat GT från det engelska gross tonnage, baseras på fartygets totala inneslutna volym.

Anges dräktigheten i bruttoregisterton, brt, innebär det att fartyget mätts med den före 1982 använda mätmetoden, se rubriken registerton nedan.

Beräkning av bruttodräktighet

[redigera | redigera wikitext]

Ett fartygs bruttodräktighet beräknas enligt nedanstående formel:


Där V är den sammanlagda volymen av alla fartygets inneslutna utrymmen uttryckt i kubikmeter.

Nettodräktighet

[redigera | redigera wikitext]

Nettodräktighet, förkortat NT från det engelska net tonnage, baseras på lastutrymmenas volym, i beräkningen tas även hänsyn till passagerarkapaciteten. Nettodräktigheten sätts aldrig till mindre än 30% av bruttodräktigheten.

Ett fartyg godkänt för många passagerare kan med den nuvarande mätmetoden ha en större nettodräktighet än bruttodräktighet.

Anges dräktigheten i nettoregisterton, nrt, innebär det att fartyget mätts med den före 1982 använda mätmetoden, se rubriken registerton nedan.

Beräkning av nettodräktighet

[redigera | redigera wikitext]

Ett fartygs nettodräktighet beräknas enligt nedanstående formel:

Där:

Vc är den sammanlagda volymen av alla fartygets lastutrymmen uttryckt i kubikmeter.
K2 = 0,2 + 0,002 log10 Vc
D = mallat djup midskepps uttryckt i meter.
d = mallat djupgående midskepps uttryckt i meter.
N1 = antal passagerare i hytter med ej fler än 8 sovplatser.
N2 = antal övriga passagerare.
GT = fartygets bruttodräktighet.

Äldre mätmetoder

[redigera | redigera wikitext]

Från år 1874 och fram till övergången till nuvarande mätmetod åren 1982–1994 angavs dräktighet i volymenheten registerton (100 engelska kubikfot=2,83 kubikmeter), förkortat rt.

Bruttodräktigheten var då fartygets totala inneslutna volym mätt i registerton.

Nettodräktigheten var då volymen av fartygets lastutrymmen, dit räknades även passagerarutrymmen, mätt i registerton.

Enheten registerton skrivs ofta som bruttoregisterton, brt, och nettoregisterton, nrt, när den avser brutto- respektive nettodräktighet.

Ibland används de engelska förkortningarna GRT, gross register tonnage, och NRT, net register tonnage, för brutto- respektive nettodräktighet när de är mätta i registerton.

Till exempel kan en bruttodräktighet på 100 registerton skrivas som bland annat "Bruttodräktighet: 100 rt", "100 brt" eller "GRT: 100". Jämför med ett fartyg mätt med de nuvarande reglerna som vanligtvis får sin bruttodräktighet angiven som "Bruttodräktighet: 100" eller "GT: 100".

Från 1865 till 1874 angavs dräktighet som vikt i enheten nyläster.

Svåra läster

[redigera | redigera wikitext]

Fram till år 1865 angavs dräktighet som vikt i enheten svåra läster, även kallat skeppsläster.