Buddha (titel)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Vajrasattvastaty, Tibet

Buddha eller Budda är ett sanskrit- och paliord som betyder "uppvaknad" eller "upplyst" (från en indoeuropeisk rot *bhewdh- med betydelsen "underrättad", "gjord medveten", som även finns i svenskans bud, bjuda, m.fl.). Ordet används som hederstitel i flera tankesystem med indiskt ursprung, av vilka det mest kända är buddhismen, som fått sitt namn från just denna titel.

Inom buddhismen syftar titeln, om den används utan tillägg, oftast på Siddhartha Gautama - se detta ord.

Tre slags Buddha[redigera | redigera wikitext]

paliformen står före snedstrecket, sanskritformen efter

  1. Sammâsambuddha/samyaksambuddha, "rätt och helt uppvaknad". En sådan har nått upplysningen utan någon annans hjälp, i en tid när den buddhistiska läran (dhamma/dharma) inte är känd, och "sätter lärans hjul i rörelse", det vill säga inleder en buddhistisk undervisning samt grundar en sangha och en sasana, som förhoppningsvis skall överleva honom själv. Vår tids historiske sammâsambuddha är Siddhattha Gotama/Siddhartha Gautama, också kallad Sakyamuni/Shakyamuni - den vise av sakyasläkten.
  2. Paccekabuddha/pratyekabuddha, "privatbuddha". Även en sådan har nått upplysningen utan någon annans hjälp, i en tid när den buddhistiska läran inte är känd, men han kan inte "sätta lärans hjul i rörelse". En paccekakbuddha kan ge enkla moraliska råd, men inte organisera en systematisk verksamhet.
  3. Sâvakabuddha/shrâvakabuddha, "lärjungebuddha" (sâvaka betyder ordagrant "hörare"). En sådan har nått upplysningen i en tid när den buddhistiska läran är känd, alltså under en sasana, och med stöd av en sangha - antingen under en sammâsambuddhas livstid eller efter dennes död. Det betyder dock inte att sanghan gör hans arbete - de avgörande stegen måste han ta själv.

Theravada[redigera | redigera wikitext]

Enligt theravada är alla tre kategorierna lika i fråga om insikt. Skillnaden ligger dels i under vilka omständigheter de nått fram till denna insikt, dels i deras förmåga att undervisa och organisera. (I vissa senare buddhistiska skolor har man däremot tänkt sig en olikhet mellan de tre även i fråga om insikt.)

Synonym[redigera | redigera wikitext]

I princip är ordet "buddha" synonymt med arahant, men i praktiskt språkbruk syftar "buddha" oftast på kategori 1 ovan och "arahant" på kategori 3.

Jämför även bodhisattva.

Flera Buddha[redigera | redigera wikitext]

Enligt buddhismen har det funnits ett oändligt antal buddhor (ingen är alltså den förste), och kommer att finnas ett oändligt antal (av vilka man för den närmast kommande brukar använda namnet Metteyya på pali och Maitreya på sanskrit). En buddha är dock, enligt buddhismen, ingen gud, ingen gudsinkarnation och ingen profet, utan uppvaknad människa och lärare; profetbegreppet hör till gudstroende religioner och är i grunden främmande för en religion som buddhismen.

Flera buddhor inom Theravada[redigera | redigera wikitext]

I den palispråkiga Tipitaka finns dels en lista på sju buddhor, med Buddha Gotama som den sjunde; dels en lista om tjugoåtta buddhor. Den längre listan finns i Buddhavamsa, kapitel 27, som ingår i Khuddaka Nikaya i palikanons andra korg.

Flera buddhor inom nordasiatisk buddhism[redigera | redigera wikitext]

Från och med ca 100 f.Kr. föreligger omnämnande av ytterligare buddhor, utöver dem som nämns i palikanon. En inskription i det geografiska område som idag är Pakistan nämner vid denna tid Amitabha Buddha. Lotussutran och Blomsterkranssutran innehåller omfattande listor över ytterligare buddhor.

De fem meditationsbuddhorna är en grupp buddhor som ofta avbildas tillsammans med varandra i traditionell buddhistisk bildkonst:

Enligt det rena landets buddhismriktning är Amitabha den högsta buddhan, men enligt Tendaibuddhismen och Shingonbuddhismen fyller Mahavairocana denna funktion. I tibetansk buddhism anses antingen Samantabhadra eller Vajradhara vara den högsta Buddhan.


Buddha inom andra religioner[redigera | redigera wikitext]

Vissa icke-buddhistiska religioner har inkorporerat den historiske Buddhan i sina läror.

Många hinduer betraktar Buddha som guden Vishnus nionde avatar, och bahá'íer betraktar honom som en av Guds profeter. Dessa uppfattningar är dock inte förenliga med buddhismen, som den framställs i Tipitaka. Shakyamuni Buddha och den kommande buddhan Maitreya är också viktiga inom Teosofiska samfundet och religiösa rörelser påverkade av detta.

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Målningar av Buddha från 1100-talet har hittats i en grotta 250 kilometer norr om Katmandu i Nepal. Arkeologerna fick ett tips från en lokal fåraherde som för ett par år sedan sökte skydd för regnet. Forskarna hittade 55 muralmålningar som visar Buddhas liv, den största åtta meter bred. I en närbelägen grotta hittades manuskript med tibetansk text liksom tusentals år gamla krukskärvor. [1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_15371418.asp