Budgetöverdrag

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Budgetöverdrag definieras som att kostnaden för något visar sig bli högre (över) vad man har förutspått i en budget.

Budgetöverdrag, högre kostnad än beräknat, är särskilt vanligt inom byggbranschen, och inom tekniska utvecklingsprojekt. Enligt en stor studie går 90 % av projekten över budget, och att budgetöverdrag på mer än 50 % är vanliga. Inom IT, var genomsnittligt överdrag 43 %, och totalsumman 55 miljarder USD per år bara på IT och i USA.

Historiskt sett har budgetöverdrag inom bygg- och infrastrukturprojekt "alltid" funnits. Spektakulära överdrag har varit Sydneys operahus med 15 gånger, Concorde-planet med 12 gånger, och Hallandsåstunneln i Sverige med 8 gånger beräknad kostnad. Stora överdrag i kostnad har varit Kanaltunneln med 6 miljarder GBP och Big Dig i Boston med 11 miljarder USD.

Budgetöverdrag brukar ges tre olika förklaringar: tekniska, psykologiska och politiska.

  • Tekniska problem är problem man inte kunde förutse, på grund av dålig erfarenhet, nya tekniker eller dålig kunskap om vilka problem det kunde finnas när man la budgeten, eller helt enkelt otur/olyckor.
  • Psykologiska förklaringar är optimism om hur stort ett projekt egentligen är.
  • Politiska förklaringar är att man medvetet räknar försiktigt för att inte få projektet struket om den verkliga kostnaden blir känd innan beslut. Det är vanligt att önskemål/krav läggs till under projektets gång eftersom man märker att det behövs, eller för att det kommer nya regler.

Man försöker inte minst på senare år undvika budgetöverdrag inom offentliga byggen genom att räkna noggrannare, med så mycket detaljer som möjligt. På så sätt har en del byggen vuxit i budget innan beslutet tagits. Till exempel hade Citybanan (i Stockholm) en budget på 16 miljarder kr när beslut togs, mot 6 miljarder kr i ursprunglig budget.