Hoppa till innehållet

Byte (olika betydelser)

Från Wikipedia

Byte kan syfta på

  • Byte (enhet) – enhet för informationsmängd
  • Bytesbalans – ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi
  • Bytesdjur – ett djur som blir jagat och uppätet av predatorer
  • Byteshandel – handel som utgörs av byten av reala nyttigheter
  • Krigsbyte – byte taget i samband med strid eller vid plundring efteråt
  • Stöldgods – byte vid stöld