CTR

Från Wikipedia

CTR kan syfta på:

  • CTR – en centrumbildning inom Lunds universitet, se Centrum för teologi och religionsvetenskap
  • CTR – antalet klick som en sponsrad länk tar emot dividerat med antalet gånger den sponsrade länken har visats Clickthrough rate, se Klickfrekvens
  • CTR – ett kontrollerat luftrum kring en flygplats, se Kontrollzon
  • ctr – en i flera länder tidigare allmän handelsvikt, se centner