cat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se Cat (förgreningssida)

cat är ett unix-kommando och kortform för concatenate (slå ihop). Kommandot används för att föra över innehållet i en fil till en annan.

Exempel: Kommandot cat foo bar gör att filen foo:s innehåll hamnar i filen bar.

cat kan även användas till andra operationer, såsom exempelvis till att läsa innehållet i en fil. Motsvarande kommando i Microsofts operativsystem är "type"

Exempel: cat fil.txt


---Sidenote START---
Unix baskommandon

basename | cat | chgrp | chmod | chroot | cp | date | dd | df | dirname | du | echo | env | expr | factor | false | groups | histid | hostname | id | install | kill | link | ln | logname | ls | mkdir | mkfifo | mknod | mv | nice | nohup | pathchk | printenv | printf | pwd | readlink | rm | rmdir | seq | shred | sleep | stat | stty | su | sync | tac | test | time | touch | true | tty | uname | unlink | users | wc | who | whoami | yes

Unix
Andra operativsystem