Hoppa till innehållet

cat

Från Wikipedia


cat[1] är ett Unixverktyg och kommando som utvecklades i början av 1970-talet.[2] Namnet är kortform för det engelska ordet concatenate som betyder sammanfoga.

cat har flera användningsområden. De huvudsakliga är att sammanfoga innehållet i filer och att läsa innehållet i filer.[1] Ett ytterligare användningsområde är att skriva en ny textfil.[3] Detta är lämpligt om det avsedda innehållet är mycket enkelt eller i en del mycket speciella situationer, annars är textredigerare som vi bättre.

Ett relaterad kommando i äldre Microsoft- och DOS-baserade operativsystem är type.[4]

Här används cat för att läsa innehållet i en existerande fil och sedan visa det som utdata via stdout:

$ cat file1
filinnehåll

Här används cat för att sammanfoga innehållet i två filer (utan att spara resultatet):

$ cat file1 file2
filinnehåll
filinnehåll 2

Här används cat för att sammanfoga innehållet i två filer (file1, file2) för att sedan skicka utdatan till en tredje fil (file3). Sedan används cat på nytt för att visa innehållet i den nya filen som är identiskt med sammanfogningen av file1 och file2:

$ cat file1 file2 > file3
$ cat file3 
filinnehåll
filinnehåll 2

tac är ett Linuxverktyg som tillåter en läsa filer rad för rad.[5] Till skillnad från cat så börjar läsningen från den sista raden i filen. Innehållet i de individuella raderna omvänds ej utan det är endast radordningen som förändras. Namnet är en analogi till cat.