cp (kommando)

Från Wikipedia


cp är ett kommando för att kopiera filer. Det var ursprungligen skrivet för Unix.[1]

Kommandot ingick i Version 1 av AT&T UNIX.[2] Kommandot ingår i IEEE Std 1003.1-2008 (“POSIX.1”),[2] och finns också i Unix-liknande system, med Implementationer av kommandot för operativsystem som GNU/Linux[3] och OpenBSD[2].

Flaggor kan användas bland annat för att styra hanteringen av specialfiler, såsom symboliska länkar, huruvida existerande filer skall skrivas över, och huruvida filägare, datumstämplar och filens rättigheter kopieras med filen.[2]

GNU-projektets coreutils innehåller en version av kommandot. Som förval följer versionen inte helt POSIX-standarden, men läser av en variabel, "POSIXLY_CORRECT", som kan definieras för att kommandot skall följa standarden också i vissa fall där det kan leda till risker.[3] Versionerna i GNU och OpenBSD har ett antal utvidgningar som inte finns i standarden.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Här används cp för kopiera en existerande fil (file_1) till en kopia av filen (file_2).

$ cp file_1 file_2

Argumentet '-r', kortvariant för '--recursive' (den långa versionen är en GNU-utvidgning), behövs för att kopiera en existerande katalog (dir_1) till en kopia av katalogen (dir_2).

$ cp -r dir_1 dir_2

Källor[redigera | redigera wikitext]