Centrum för informationslogistik

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Centrum för Informationslogistik har sina lokaler på plan två i den stora byggnaden "Garvaren".

Centrum för Informationslogistik, CIL, är en högskola i Ljungby som startade 2001 och som erbjuder högskoleutbildningar med ett nära samarbete med Linnéuniversitetet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och Högskolan i Halmstad. Skolan huserar på plan två i den stora byggnaden "Garvaren". CIL erbjuder ett flertal program och kurser inom tre områden:

Vissa av utbildningarna sker på distans medan andra sker på plats i Ljungby. För praktiska funderingar med att studera i Ljungby, som till exempel boende, är Högskolecentrum Ljungby till stor hjälp.

Informationslogistik som begrepp[redigera | redigera wikitext]

Informationslogistik är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket gör att en enad uppfattning om vad informationslogistik är finns inte. CIL definierar informationslogistik som att "Informationslogistik handlar om att hantera informationsflöden så rätt information kommer till rätt person på rätt sätt i rätt tid på rätt plats och till rätt kostnad..."¹

Internationella Handelshögskolan i Jönköping skriver om informationslogistik: "Det är informationsflöden som driver och håller samman alla verksamheter, inom både näringsliv och offentlig sektor. En informationslogistiker bygger broar mellan specialistkunskaper, funktioner, processer, flöden och inte minst människor. Tonvikten ligger på att leda, analysera, utveckla och implementera informationslösningar. Målet är att öka effektiviteten och ge bättre ekonomi för verksamheten."²

Högskolan i Jönköping skriver att "Informationslogistiker utvecklar och effektiviserar informationsflöden i företag och organisationer". Linnéuniversitetet skriver att "strukturering och effektivisering av informationsflöden har blivit en central strategisk fråga och en spännande utmaning som berör alla i arbetslivet."³

Kurser och program[redigera | redigera wikitext]

CIL är ensam i Sverige på att tillhandahålla utbildningar inom informationslogistik. Det finns både fristående kurser och även program som leder till antingen en kandidatexamen eller en magisterexamen, som i sin tur kan vara riktad mot näringslivet eller mot vård och omsorg. Ett program på 30 hp finns även som riktar sig mot yrkesverksamma.⁴ Examen erhåller man från Linnéuniversitetet. Eftersom CIL är en ung skola har inte speciellt många studenter utexaminerats än. 2010 hade fem årskullar utexaminerats.

Kandidatutbildningen inom informationslogistik är den största utbildningen inom området och är en tvärvetenskaplig utbildning där man läser en mix av flera ämnen: informatik, företagsekonomi och management. Under utbildningen läser man två kurser parallellt på 50% studietakt vardera. I utbildningen använder sig skolan av partnerföretag där studenterna kontinuerligt får använda sig av teori i praktisk tillämpning. Termin 5 består av ett verksamhetsförlagt projektarbete där studenterna får testa sina kunskaper praktiskt ute på ett partnerföretag. Under den sista terminen skriver studenten en C-uppsats som examensarbete.

Partnerföretagen består av ett flertal företag av olika storlek och bransch. Några exempel på partnerföretag är Ljungby kommun, IKEA och Cargotec och Strålfors.

CIL erbjuder även program inom Marknadsföring och Försäljning, som riktar in sig på marknadsföring och försäljning mellan företag (B2B). International Sales & Marketing är en treårig internationell högskoleutbildning på 180 högskolepoäng, med studenter från hela världen. Här genomför studenterna partnerföretagsuppgifter ute på något av CIL:s partnerföretag och studerar en termin utomlands. Marknadsföring & Försäljning till företag är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på 400 yrkeshögskolepoäng, där studenterna genomför LIA (Lärande i Arbete) ute på ett företag i totalt 20 veckor uppdelat på två perioder.

För de som redan är yrkesverksamma eller vill vidareutveckla sina kunskaper inom Informationslogistik finns även ett magisterprogram på 60 hp som går på halvfart, distans samt ett kurspaket bestående av fyra kurser "Informationslogistik för yrkesverksamma, 30 hp" också det på distans, halvfart.

Inom produktionsutveckling tillhandahåller man kurspaketet "Produktionsledning för yrkesverksamma" på 30 högskolepoäng, som även det består av fyra kurser på distans, halvfart.

Studentliv[redigera | redigera wikitext]

I Ljungby finns omkring 500 studenter som tillsammans bildar en studentförening. Den kallas FAST och står för Festligt Ambitiösa Studenter i Ljungby.

FAST har ett hundratal medlemmar och brukar anordna evenemang som pubkvällar, idrottsturneringar, filmkvällar och liknande. För mer information, se Högskolecentrum Ljungby.

Ljungby kommun har antagit en policy om bostadsgaranti för studenterna på Högskolecentrum Ljungby.[källa behövs]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]