Högskolan i Halmstad

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Högskolan i Halmstad
Exterior Campus Hogskolan i Halmstad - 20131124 - joachimbrink.JPG
Engelskt namn Halmstad University
Latinskt namn -
Motto Det innovationsdrivande lärosätet.
Grundad 1983
Ägandeform Statlig
Rektor Mikael Alexandersson
Plats Halmstad, Sverige
Antal studerande 9 126 studenter (2015)
Antal doktorander 102 (2015)
Antal lärare 289 (2015)
Medlemskap SUHF, EUA, NUAS
Webbplats www.hh.se

Högskolan i Halmstad är en svensk statlig högskola i Halmstad, med (samtliga siffror från 2015) 598 anställda och 9 126 studenter (5 011 helårsstudenter) i 41 utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå och i 128 fristående kurser. Forskningen är på flera områden internationellt välrenommerad.[1] Högskolans profil är att vara "det innovationsdrivande lärosätet". Merparten av Högskolans forskning och utbildning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Dessa områden utgör en bas för lärosätet och det är även inom dessa som Högskolan erbjuder utbildning på forskarnivå.

Högskolan i Halmstads vision, som antogs år 2013, sammanfattas i tre värdeord: värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande.[2]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Elektronikcentrum i Halmstad invigdes 2015.

Det beslutades att Halmstad skulle bli högskoleort 1975 och den första högskoleutbildningen startade 1977. Det dröjde dock tills 1983 innan det formellt blev en högskola.[3] Eftergymnasial utbildning hade dock funnits i staden tidigare. 1988 flyttade Högskolan till sina nuvarande lokaler på Larsfrid i östra Halmstad. År 2011 utsågs Högskolan av KK-stiftelsen till så kallad KK-miljö.[4] 2015 invigdes den stora satsningen Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), som bland annat erbjuder resurser i form av elektroniklaboratorium och EMC-testanläggning.[5]

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Merparten av Högskolans forskning ryms inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Det är även inom dessa som lärosätet erbjuder utbildning på forskarnivå. Forskningen sker i nära samverkan och i samproduktion med aktörer utanför akademin.

Högskolans forskning organiseras sedan 2015 i sex forskningsmiljöer som är knutna till lärosätets fyra akademier (se nedan).[6] Inom miljöerna samlas forskare kring gemensamma forskningsämnen och mycket av forskningen är mångvetenskaplig. Högskolans forskningsmiljöer är:

 • BLESS (Biological and Environmental Systems)
 • CIEL (Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning)
 • CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott)
 • CLKS (Centrum för lärande, kultur och samhälle)
 • EIS (Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research)
 • MTEK (Maskinteknisk produktframtagning)

50 professorer är verksamma vid Högskolan i Halmstad (siffra från 2015). År 2010 fick Högskolan forskarutbildningsrättigheter inom två områden: informationsteknologi och innovationsvetenskap.[7] År 2013 erhölls rättigheten att utfärda examen på forskarnivå inom området hälsa och livsstil.[8] Hälsoinnovation är ett profilområde för Högskolan, vilket bland annat märks i den lärosätesövergripande satsningen Tema hälsoinnovation, som startade 2014.[9]

Akademier[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Halmstad är från och med år 2014 organiserad i fyra akademier.[10]

Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

På Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap finns dessa ämnesområden representerade. Samtidigt som dessa utvecklas inom respektive ämne, pågår samarbeten över ämnesgränserna i såväl utbildning och forskning som genom samverkan med omgivande samhälle.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Akademin för lärande, humaniora och samhälle bedriver grundutbildning, fortbildning, forskning, och regional och internationell samverkan inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap.

Akademin för hälsa och välfärd

Akademin för hälsa och välfärd bedriver utbildning, forskning och samverkan inom stora vetenskapliga fält såsom beteendevetenskap, samhällsvetenskap och vård.

Akademin för informationsteknologi

Akademin för informationsteknologi bedriver utbildning, forskning och samverkan inom datorteknik, datalogi, datakommunikation, elektroteknik, bildanalys, mekatronik, fotonik, realtidssystem, signalanalys, fysik, intelligenta system, matematik och informatik.

Campus[redigera | redigera wikitext]

Skulpturen ASAMK av konstnären Olle Bærtling på Högskolan i Halmstads campusområde.

Högskoleområdet ligger samlat en och en halv kilometer från Halmstads centrum. Området har fått namnet Kvarteret Bærtling efter konstnären Olle Bærtling som föddes i närheten. Högskolan bedriver även utbildning vid Campus Varberg.[11]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ARC13: Assessment of Research and Coproduction. Reports from the assessment of all research at Halmstad University 2013. ISBN 978-91-87045-06-6. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-24789 
 2. ^ ”Vision för Högskolan i Halmstad”. http://www.hh.se/omhogskolan/visionochstyrdokument.1274.html. Läst 5 mars 2015. 
 3. ^ ”Historik - Högskolan i Halmstad” (på sv). hh.se. http://hh.se/omhogskolan/historik.5362.html. Läst 10 mars 2016. 
 4. ^ ”Högskolan i Halmstad utsedd till KK-miljö - Högskolan i Halmstad” (på sv). www.hh.se. http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/2011/hogskolanihalmstadutseddtillkkmiljo.11176.html. Läst 10 mars 2016. 
 5. ^ ”Spännande invigning av Elektronikcentrum - Högskolan i Halmstad” (på sv). www.hh.se. http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyheter/spannandeinvigningavelektronikcentrum.65444084.html. Läst 10 mars 2016. 
 6. ^ ”Forskningsmiljöer vid Högskolan i Halmstad”. http://www.hh.se/forskning/forskningsmiljoer.325.html. Läst 5 mars 2015. 
 7. ^ ”Högskolan i Halmstad får utfärda doktorsexamen”. http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2010/hogskolanihalmstadfarutfardadoktorsexamen.9335.html. Läst 12 mars 2015. 
 8. ^ ”Högskolan får rätt att examinera doktorer inom hälsa och livsstil”. http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/hogskolanfarrattattexamineradoktorerinomhalsaochlivsstil.65438748.html. Läst 12 mars 2015. 
 9. ^ ”Tema hälsoinnovation - Högskolan i Halmstad” (på sv). www.hh.se. http://www.hh.se/samverkan/temahalsoinnovation.65444700.html. Läst 10 mars 2016. 
 10. ^ ”Akademier vid Högskolan i Halmstad”. http://www.hh.se/omhogskolan/ledningstyrningochorganisation/akademier.1534.html. Läst 5 mars 2015. 
 11. ^ ”Studera i Varberg – information från Högskolan i Halmstad”. http://www.hh.se/akademinforhalsaochvalfard/utbildning/studeraivarberg.296.html. Läst 5 mars 2015.